หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ | บทความ
บทความ คิดสบาย สบาย

โรงเรียนกินนอน (Boarding School)

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์
4 กุมภาพันธ์ 2554 13:42 น.
        โรงเรียนกินนอนเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เรียกกันอีกอย่างว่า โรงเรียนประจำ ในประเทศไทยโรงเรียนกินนอนที่รู้จักกันดีคือวชิราวุธวิทยาลัยและราชวิทย์
       
        ที่น่าสนใจเป็นเพราะโรงเรียนกินนอนนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กเมื่อเข้ามาเรียนแล้วก็ผ่านวัยเด็กและผ่านวัยรุ่นจนจบออกมาเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยเลยและเป็นโรงเรียนชายล้วน
       
        นอกจากนั้นโรงเรียนกินนอนอยู่ประจำยังไม่เน้นการเรียนเพียงอย่างเดียวแต่เน้นกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ การช่างฝีมืออีกด้วย โรงเรียนเหล่านี้มีห้องสมุดและสถานที่นันทนาการเป็นของตนเองด้วย
       
        เมื่อพูดถึงโรงเรียนกินนอน เรามักพูดถึงต้นแบบ
       
        โรงเรียนต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษ มาจากคำว่า Boarding School หรือ Bed & Board ซึ่งก็แปลตรงตัวคือ กินนอนนั่นเอง
       
       โรงเรียนกินนอนทั่วโลกได้รับอิทธิพลจากอังกฤษด้วยกันทั้งนั้น
       
        ระบบโรงเรียนกินนอนในอังกฤษมีลักษณะร่วมที่สำคัญคือ นักเรียนจะกลับบ้านเมื่อหยุดเทอม และวันเสาร์อาทิตย์ บางโรงเรียนหากนักเรียนไม่กลับช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ลาออกไปเที่ยวนอกโรงเรียนและกลับมาตามกำหนดระยะเวลาได้
       
        เด็กทุกคนจะผ่านวัยรุ่นจากโรงเรียนประจำ ในประเทศอเมริกาเด็กจะอยู่โรงเรียนกินนอนตั้งแต่เกรด ๗ ถึงเกรด ๑๒ หรือเกรด ๙ ถึง ๑๒ ซึ่งก็หมายความว่าเป็นการเรียนในระดับไฮสกูลนั่นเอง
       
        โรงเรียนกินนอนสมัยใหม่จะมีอาคารที่พักอาศัยแบ่งเป็นหลายอาคาร แต่ละอาคารจะมีนักเรียนกินนอนอยู่ประมาณ ๕๐ คน และจะมีอาจารย์ผู้ปกครองดูแลอย่างน้อยหนึ่งคน และมีหัวหน้าดูแลนักเรียนอย่างน้อย ๓ หรือ ๔ คน หรือมากกว่า หากนักเรียนมากกว่านั้น
       
        โรงเรียนกินนอนที่ผมเคยไปเรียนที่นิวซีแลนด์มีอาคารเดียว นักเรียนมีร้อยกว่าคน มีครูคุมหอสองคน มีหัวหน้านักเรียน ๔ คน
       
        หัวหน้าทำโทษนักเรียนได้ แต่ไม่มีอำนาจเท่าครูคุมหอที่เป็นครูผู้ปกครองไปในตัว
       
        นักเรียนจะมีอายุแตกต่างกันทุกวัย อยู่รวมกันแบบคละอายุกัน
       
        นักเรียนประจำมีกิจวัตรประจำวันคือตื่นนอนตั้งแต่ ๖ โมงเช้า แล้วผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นกางเกงกีฬาขาสั้นวิ่งในระยะทางสองกิโลเมตรไม่ว่าอากาศจะหนาวแค่ไหน วิ่งเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำฝักบัว เด็กๆ ที่ยังไม่ใช่เด็กโตต้องอาบน้ำเย็น โตแล้วจึงใช้สิทธิอาบน้ำอุ่นได้
       
        เมื่ออาบน้ำเสร็จก็กลับมาทำเตียง และรอรับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้าก็เตรียมตัวลงไปหอประชุมเพื่อสวดมนต์ และเข้าเรียนวิชาเรียนสองวิชาแรก หลังจากนั้นจึงจะได้พัก
       
        พักเสร็จก็กลับมาเรียนอีกสองวิชา จึงกลับมารับประทานอาหารกลางวัน แล้วกลับไปเรียนวิชาที่เหลืออีกหนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นมีเวลาพักหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลากีฬา ใครถนัดกีฬาไหนก็ไปเล่นกีฬานั้น
       
        สำหรับเด็กไปมาที่เรียนจบแล้ว ไม่ได้เล่นกีฬา เมื่อเรียนจบแล้วก็กลับบ้านได้ เด็กทั่วไปขึ้นรถเมล์กลับเพราะรถเมล์มาตรงเวลา ราคาถูกไม่แน่นและปลอดภัย
       
        เสร็จจากเล่นกีฬา ก็กลับเข้าหอพัก และอาบน้ำ เปลี่ยนเป็นชุดลำลอง เพื่อรับประทานอาหารเย็น
       
        หลังอาหารเย็นก็เข้าห้องทำการบ้านและเมื่อทำการบ้านเสร็จก็มีเวลาพักผ่อนและเตรียมตัวนอน
       
        ผมใช้ชีวิตนักเรียนประจำอยู่สองปีเต็ม แต่เห็นว่าชั่วโมงที่ผมจะทำการบ้านและทบทวนวิชาเรียนไม่พอเพียง
       
        ผมจึงออกมาเป็นนักเรียนไปมา
       
        ผมยังเล่นกีฬาโดยเป็นทั้งนักรักบี้และนักฟุตบอลให้กับทีมของโรงเรียน
       
       การออกมาจากโรงเรียนประจำมาเป็นนักเรียนไปมาทำให้ผมมีเวลาท่องหนังสือ แทนที่จะต้องนอนก่อน ๓ ทุ่ม ผมนอนเที่ยงคืนทุกวัน และสามารถท่องหนังสือเตรียมสอบมีความพร้อมกว่าสมัยที่ผมอยู่ประจำมาก
       
        เป็นเหตุให้ผมสอบข้ามชั้น ๒ ปีซ้อน และทำลายสถิติในการสอบผ่านทั้งสองปีกลายเป็นนักเรียนไทยที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เร็วกว่าทุกคนโดยสอบแข่งขันจากกรรมการคัดสรรเด็กจากทุกโรงเรียนทั่วนิวซีแลนด์
       
        ระหว่างที่ผมออกมาเป็นนักเรียนไปมา ผมทำงานเป็นกุลีหรือกรรมกรไปด้วย ได้เงินมาซื้อขนมและหนังสือเรียนเป็นพิเศษ ที่สำคัญที่สุดและส่งให้ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็เพราะในวิชาภาษาอังกฤษ ผมใช้หนังสือเรียนของนักศึกษาปีหนึ่งมาเรียนด้วยตนเองทั้งปี
       
        ชีวิตโรงเรียนกินนอนของผมจากวชิราวุธและจากโรงเรียนกินนอนในนิวซีแลนด์เป็นประสบการณ์ที่ดีต่อชีวิตผมมาก สามารถทำให้ผมมีวินัยในการทำงานและใช้ชีวิตที่รู้จักอยู่คนเดียว มีความเป็นสันโดษ พึ่งพาตัวเองและรู้จักหาเลี้ยงด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้รู้จักค่าของเงิน ไม่ฟุ่มเฟือย
       
        พวกนิวซีแลนด์มักจะมีนิสัยเป็นแบบเดียวกันเช่นเดียวกับผม เพราะนิวซีแลนด์ไม่มีแหล่งให้เที่ยว สังคมที่นั่นดี คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี ทุกคนรักบ้านและชอบทำอะไรด้วยตัวเอง ไม่รังเกียจผิว แต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
       
        เด็กโรงเรียนกินนอนอาจจะเสียเปรียบเด็กอื่นๆ ตรงที่สังคมภายนอกอาจจะแคบ
       
        นักเรียนที่มีแต่ชายล้วน อาจมีปัญหาในการคบหาสมาคมกับหญิงบ้าง แต่มักจะไม่ประสบปัญหาเรื่องคู่ชีวิตเมื่อมีครอบครัวไปแล้ว
       
        โรงเรียนกินนอนสอนให้รู้แพ้รู้ชนะจากการเล่นกีฬาและรู้จักการเข้าสมาคมจากชมรมในโรงเรียนที่มีหลายชมรมด้วย
       
        ผู้ปกครองที่ต้องการให้เด็กโตแบบมีคุณภาพผมเชียร์ให้ส่งลูกไปโรงเรียนกินนอนครับ

ข่าวล่าสุด ในหมวด
บริแทนนิกา
รัฐบาลเร่งยุทธศาสตร์นโยบาย
รัฐบาลเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้
เปิดตัวเศรษฐา ทวีสิน
สลากกินแบ่งกินกันเอง
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน
จำนวนคนโหวต 13 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
HOME ข่าวปก การเมือง เศรษฐกิจ - การค้า เศรษฐกิจโลก จีนาภิวัฒน์ ปริทรรศน์
บทความ ธุรกิจภูมิภาค การเงิน การตลาด ไอที ท่องเที่ยว - บริการ บ้าน - ที่ดิน
รถยนต์ E&M B - School HR

All site contents copyright ©1999-2009 Thaiday Dot Com Co., Ltd.