กสิกรไทยปันผล 7กองทุน มูลค่ารวมกว่า 450 ล้าน

โดย MGR Online   
10 ธันวาคม 2555 11:01 น.
กสิกรไทยปันผล 7กองทุน มูลค่ารวมกว่า 450 ล้าน
        บลจ.กสิกรไทยฉลองส่งท้ายปี 55 จ่ายปันผล 7 กองทุน รวมมูลค่ากว่า 450 ล้านบาท ลูกค้าเฮรับพร้อมกัน 12-19 ธันวาคมนี้
       
       นายประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม 7 กองทุน ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2555 มูลค่าการจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้น 453.13 ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุนซึ่งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2555 ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.2350 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 48.96 ล้านบาท และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ในอัตรา 0.1530 บาทต่อหน่วย มูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 77.55 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 12 ธันวาคม 2555
       
       และในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 จะจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้น คือ กองทุนเปิดรวงข้าว 3 (RKF3) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ในอัตรา 0.43 บาทต่อหน่วย รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล 51.67 ล้านบาท ร่วมด้วยกองทุนในกลุ่มกองทุน ETF คือ กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ (ABFTH) ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกันในอัตรา 35 บาทต่อหน่วย มูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 178.69 ล้านบาท
       
       ทั้งนี้ นอกเหนือจากกองทุนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังเตรียมจ่ายปันผลสำหรับกองทุนรวมต่างประเทศอีก 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย พร้อมด้วยกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE) สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกัน ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย มูลค่าการจ่ายเงินปันผลของทั้ง 2 กองทุนเป็นเงิน 81.01 ล้านบาท โดยทั้ง 2 กองทุนมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 และในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 จะจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ (K-AGRI) สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกันเช่นกัน ในอัตรา 0.75 บาทต่อหน่วย มูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 15.25 ล้านบาทอีกด้วย
       
       สำหรับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ 2 โครงการคือ โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 กองทุนจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้น 21 ครั้ง คิดเป็นอัตรารวม 4.8980 บาทต่อหน่วย ด้านกองทุนรวมสิทธิการเช่าโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ลงทุนในสิทธิการเช่า 30 ปีในที่ดินและอาคารของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ CTARAF เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2552 มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลรวม 3.3702 บาทต่อหน่วย
       
       นายประเสริฐกล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานที่บริษัทจ่ายปันผลมีหลายกองทุนที่มีการปันผลอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น กองทุนเปิดรวงข้าว 3(RKF3) นั้น ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนี้ในปี 2536 กองทุนดังกล่าวมีการจ่ายปันผลไปแล้วทั้งสิ้น 21 ครั้ง คิดเป็นอัตรา 8.76 บาทต่อหน่วย นับว่าผลการดำเนินงานในระยะยาวของกองทุนดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านความผันผวนในตลาดหุ้นไทยและผ่านภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสำคัญๆ มามากพอสมควร การเลือกลงทุนในกองทุนหุ้นจึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงและต้องการจัดสรรเงินลงทุนเข้ามาอยู่ในกองทุนหุ้นเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาว พร้อมโอกาสได้รับเงินปันผลระหว่างทาง โดยบริษัทฯ ยังคงมีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยที่เป็นบวกต่อเนื่อง และเชื่อว่าตลาดน่าจะยังได้รับประโยชน์จากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ 4-5% ในปีหน้า โดยมีการบริโภคภายในประเทศเป็นตัวผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ดัชนี SET Index ในปีหน้าไว้ที่ประมาณ 1,450 จุด
       
       ขณะที่กองทุน ABFTH ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลพร้อมกันนั้นเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของธนาคารกลางชาติต่างๆ ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักลงทุน ตลอดทั้งผู้ออกตราสารในตลาดตราสารหนี้ของประเทศสมาชิก และนับเป็นกองทุน ETF กองทุนแรกของไทยที่มีการลงทุนโดยอ้างอิงกับดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 กองทุนจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้น 14 ครั้ง ในอัตรารวมทั้งสิ้น 287.36 บาทต่อหน่วย
       
       ด้านกองทุนรวมต่างประเทศยังถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการกระจายสินทรัพย์ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุน K-GA ซึ่งมีจุดเด่นที่พอร์ตการลงทุนแบบผสม กระจายการลงทุนไปในหุ้นและตราสารหนี้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกกว่า 700 หลักทรัพย์ในหลากหลายประเภทและหมวดธุรกิจ พร้อมการปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างเหมาะสมในแต่ละสภาวะตลาด ซึ่งถือเป็นตัวช่วยในการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจ พร้อมทั้งลดความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ นับตั้งแต่เปิดตัวกองทุนดังกล่าวในปีที่ผ่านมามีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 3 ครั้ง ในอัตรารวม 2.50 บาทต่อหน่วย
       
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016