หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก iBiz | กองทุนรวม
 

กสิกรไทยปันผล 7กองทุน มูลค่ารวมกว่า 450 ล้าน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
10 ธันวาคม 2555 11:01 น.
กสิกรไทยปันผล 7กองทุน มูลค่ารวมกว่า 450 ล้าน
        บลจ.กสิกรไทยฉลองส่งท้ายปี 55 จ่ายปันผล 7 กองทุน รวมมูลค่ากว่า 450 ล้านบาท ลูกค้าเฮรับพร้อมกัน 12-19 ธันวาคมนี้
       
       นายประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม 7 กองทุน ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2555 มูลค่าการจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้น 453.13 ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุนซึ่งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2555 ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.2350 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 48.96 ล้านบาท และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ในอัตรา 0.1530 บาทต่อหน่วย มูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 77.55 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 12 ธันวาคม 2555
       
       และในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 จะจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้น คือ กองทุนเปิดรวงข้าว 3 (RKF3) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ในอัตรา 0.43 บาทต่อหน่วย รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล 51.67 ล้านบาท ร่วมด้วยกองทุนในกลุ่มกองทุน ETF คือ กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ (ABFTH) ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกันในอัตรา 35 บาทต่อหน่วย มูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 178.69 ล้านบาท
       
       ทั้งนี้ นอกเหนือจากกองทุนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังเตรียมจ่ายปันผลสำหรับกองทุนรวมต่างประเทศอีก 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย พร้อมด้วยกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE) สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกัน ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย มูลค่าการจ่ายเงินปันผลของทั้ง 2 กองทุนเป็นเงิน 81.01 ล้านบาท โดยทั้ง 2 กองทุนมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 และในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 จะจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ (K-AGRI) สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกันเช่นกัน ในอัตรา 0.75 บาทต่อหน่วย มูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 15.25 ล้านบาทอีกด้วย
       
       สำหรับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ 2 โครงการคือ โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 กองทุนจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้น 21 ครั้ง คิดเป็นอัตรารวม 4.8980 บาทต่อหน่วย ด้านกองทุนรวมสิทธิการเช่าโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ลงทุนในสิทธิการเช่า 30 ปีในที่ดินและอาคารของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ CTARAF เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2552 มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลรวม 3.3702 บาทต่อหน่วย
       
       นายประเสริฐกล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานที่บริษัทจ่ายปันผลมีหลายกองทุนที่มีการปันผลอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น กองทุนเปิดรวงข้าว 3(RKF3) นั้น ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนี้ในปี 2536 กองทุนดังกล่าวมีการจ่ายปันผลไปแล้วทั้งสิ้น 21 ครั้ง คิดเป็นอัตรา 8.76 บาทต่อหน่วย นับว่าผลการดำเนินงานในระยะยาวของกองทุนดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านความผันผวนในตลาดหุ้นไทยและผ่านภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสำคัญๆ มามากพอสมควร การเลือกลงทุนในกองทุนหุ้นจึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงและต้องการจัดสรรเงินลงทุนเข้ามาอยู่ในกองทุนหุ้นเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาว พร้อมโอกาสได้รับเงินปันผลระหว่างทาง โดยบริษัทฯ ยังคงมีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยที่เป็นบวกต่อเนื่อง และเชื่อว่าตลาดน่าจะยังได้รับประโยชน์จากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ 4-5% ในปีหน้า โดยมีการบริโภคภายในประเทศเป็นตัวผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ดัชนี SET Index ในปีหน้าไว้ที่ประมาณ 1,450 จุด
       
       ขณะที่กองทุน ABFTH ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลพร้อมกันนั้นเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของธนาคารกลางชาติต่างๆ ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักลงทุน ตลอดทั้งผู้ออกตราสารในตลาดตราสารหนี้ของประเทศสมาชิก และนับเป็นกองทุน ETF กองทุนแรกของไทยที่มีการลงทุนโดยอ้างอิงกับดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 กองทุนจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้น 14 ครั้ง ในอัตรารวมทั้งสิ้น 287.36 บาทต่อหน่วย
       
       ด้านกองทุนรวมต่างประเทศยังถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการกระจายสินทรัพย์ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุน K-GA ซึ่งมีจุดเด่นที่พอร์ตการลงทุนแบบผสม กระจายการลงทุนไปในหุ้นและตราสารหนี้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกกว่า 700 หลักทรัพย์ในหลากหลายประเภทและหมวดธุรกิจ พร้อมการปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างเหมาะสมในแต่ละสภาวะตลาด ซึ่งถือเป็นตัวช่วยในการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจ พร้อมทั้งลดความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ นับตั้งแต่เปิดตัวกองทุนดังกล่าวในปีที่ผ่านมามีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 3 ครั้ง ในอัตรารวม 2.50 บาทต่อหน่วย
       
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก ออกมาด้วยเจตนาดี...หากตีความให้ดีจะไม่มีปัญหาต่อ “ตลาดทุน”
CIMB ออกประกัน “มรดก” ช่วยคนรวยวางแผนลดภาษี
“อิมแพ็คโกรทรีท” ปันผล 0.19 บาท คาดปี 59 เล็งเพิ่มสินทรัพย์เข้ากอง
เมื่อคิดจะส่งลูกเรียนอินเตอร์ ต้องวางแผนอย่างไร
กระแส “โกลบอลเฮลท์แคร์” แรง บัวหลวงยิ้มยอดจองซื้อ BCARERMF ทะลุ 1,690 ล้านบาท
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015