“ลิง” แหล่งรังโรคมาลาเรียอุบัติใหม่ส่งผ่าน “ยุงสู่คน”

โดย MGR Online   
13 มิถุนายน 2548 23:36 น.
        แพทย์จุฬาฯ เผยพบผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อมาลาเรียจากลิงสู่คนเป็นครั้งแรกในไทย ชี้จำนวนผู้ป่วยมาลาเรียที่เพิ่มขึ้นส่งสัญญาณผิดปกติ โดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงสภาวะธรรมชาติเป็นเหตุให้พบผู้ป่วยในบางจังหวัดทั้งที่ไม่เคยพบมาก่อน พร้อมเสนอให้เร่งศึกษาเพื่อหาทางป้องกัน ต้องมีข้อมูลระบาดวิทยาใน “คน” พัฒนารักษาเชื้อดื้อยา และกำจัดยุงก้นปล่องอันเป็นพาหะตัวสำคัญ

“ลิง” แหล่งรังโรคมาลาเรียอุบัติใหม่ส่งผ่าน “ยุงสู่คน”
รศ.นพ.ดร.สมชาย จงวุฒิเวศย์ (ซ้าย), ศ. อานนท์ บุณยะรัตเวช (กลาง) และรศ.ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ (ขวา) ร่วมกันแถลงถึงสถานการณ์โรคมาลาเรียในไทย ในแง่อุบัติการและการค้นพบว่า ลิงเป็นเแหล่งรังโรคที่ใกล้ชิดกับมนุษย์
        วันนี้ (13 มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงงานวิจัยในหัวข้อ “การกลับมาของไข้มาลาเรีย” โดยมี ศ.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการ วช. พร้อมด้วย รศ.นพ.ดร.สมชาย จงวุฒิเวศย์ หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกันแถลงถึงสถานการณ์โรคมาลาเรียในไทย

“ลิง” แหล่งรังโรคมาลาเรียอุบัติใหม่ส่งผ่าน “ยุงสู่คน”
รศ.นพ.ดร.สมชาย จงวุฒิเวศย์
        ชี้จำนวนผู้ป่วยมาลาเรียที่เพิ่มขึ้นส่งสัญญาณผิดปกติ
       
       ศ.อานันท์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคมาลาเรียทั่วโลกมีปัญหาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้โรคมาลาเรียเป็นโรคที่มีปัญหาและมีความสำคัญเร่งด่วน 1 ใน 4 โรค ที่ต้องได้รับการแก้ไข ประกอบด้วย เอดส์ ไข้เลือดออก วัณโรคและมาลาเรีย ในแต่ละปีมีประชากรทั่วโลกประมาณ 200-500 ล้านคนติดเชื้อมาลาเรีย และประมาณ 1-2 ล้านคนเสียชีวิต สำหรับประเทศไทยการระบาดของโรคมาลาเรียมีเขตปรากฏชัดเจน ส่วนใหญ่อยู่บริเวณตะเข็บชายแดนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะชายแดนไทย-พม่า และไทย-กัมพูชา ส่วนไทย-มาเลเซีย พบเป็นบางจุด
       
       เลขาธิการ วช.กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของประเทศไทยมี “กองมาลาเรีย” สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดำเนินการควบคุมโรคได้ผลดีต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการป่วยด้วยโรคมาลาเรียลดลง จากหลักแสนในปี 2541 เหลือเพียง 50,000 ราย ในปี 2547 ซึ่งประชากร กลุ่มนี้เป็นชาวไทยร้อยละ 55 ส่วนที่เหลือเป็นชาวต่างชาติที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งจุดนี้ก่อปัญหาให้การควบคุมโรคมาลาเรียจากการมีเชื้อในร่างกาย หรือมีการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง หรือได้รับเชื้อที่แปลกไปจากเดิม ทำให้เกิดการขนถ่ายเชื้อจากบริเวณหนึ่งสู่บริเวณหนึ่ง
       
       “การกลับมาของไข้มาลาเรีย ถ้าวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดมีอะไรที่ต่างไปจากปกติพอสมควร สัญญาณเตือนที่แสดงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโรคมาลาเรียในปัจจุบันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือ การพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในบางท้องที่ ที่ไม่เคยพบมากขนาดนี้มาก่อน เช่น ชุมพร พบมากขึ้นถึงร้อยละ 40 การพบแนวโน้มการเปลี่ยนจังหวัดที่พบหรือเป็นเขตระบาดของโรคมาลาเรียมากที่สุดเปลี่ยนไป ดูตัวเลขตั้งแต่ ม.ค.-พ.ค.มีบางจังหวัดที่ติด 1 ใน 10 เข้าไป ทั้งที่ไม่เคยติดมาก่อนในปีที่แล้ว เช่น พังงา” เลขาธิการ วช.กล่าว

“ลิง” แหล่งรังโรคมาลาเรียอุบัติใหม่ส่งผ่าน “ยุงสู่คน”
รศ.ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
        ประชากรลิงเพิ่ม เสี่ยงเป็นรังโรคมาลาเรีย
       

       ทางด้าน ดร.สมชาย เปิดเผยว่า เมื่อ 2 ปีก่อนคณะวิจัยตรวจพบผู้ป่วย 1 รายที่มีการติดเชื้อมาลาเรียจากลิงสู่คนเป็นครั้งแรกในไทย โดยเชื้อที่เป็นสาเหตุคือพลาสโมเดียม โนว์ลิไซ (Plasmodium knowlesi) ซึ่งตามปกติมีเชื้อมาลาเรียเพียง 4 ชนิดเท่านั้นที่ก่อโรคในคน ได้แก่ เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม (P. falciparum) ชนิดไวแวกซ์ (P.vivax) ชนิดมาลาเรียอี (P.malariae) และชนิดโอวาเล (P.ovale) โดยในประเทศไทยสามารถพบได้ทั้ง 4 ชนิด
       
       “การค้นพบโรคมาลาเรียอุบัติใหม่ที่มีลิงเป็นรังโรคพบเมื่อปี 2543 เป็นผู้ป่วยชายที่ได้รับเชื้อจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพราะเดินทางเข้าไปทำงานในป่าและค้างคืน การตรวจครั้งแรกจากแผ่นฟิล์มโลหิตเข้าใจว่าเป็นเชื้อมาลาเรีย 1 ใน 4 ชนิดที่พบในคน แต่ภายหลังที่เราตรวจด้วยวิธีดีเอ็นเอก็พบว่าเชื้อมาลาเรียดังกล่าวเป็นเชื้อมาลาเรียของลิง นับเป็นรายแรกที่มีรายงานในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นการวินิจฉัยก็ไม่สามารถทำได้จากการตรวจฟิล์มโลหิตธรรมดา เพราะรูปร่างคล้ายกับมาลาเรียที่พบในคนได้ และรูปร่างจะเปลี่ยนไปแล้วแต่สายพันธุ์ ลักษณะดังกล่าวอาจจะเป็นจุดเล็กๆ บนน้ำแข็ง ที่อาจมองไม่ออกว่าจะมีอีกมากแค่ไหนในประชากรทั่วไป ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการศึกษาวิจัยต่อไป” รศ.นพ.สมชาย กล่าว
       
       ยิ่งไปกว่านั้น รศ.ดร.สุจินดา นักวิจัยการแพร่พันธุ์ลิงในประเทศไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทยมาเลเซียและพม่านั้น ประกอบไปด้วยเทือกเขาและป่าไม้ที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงอยู่ของเชื้อมาลาเรีย นอกจากนี้ยังมีประชากรลิงจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในชายป่าใกล้ชิดกับแหล่งที่พักของคน
       


“ลิง” แหล่งรังโรคมาลาเรียอุบัติใหม่ส่งผ่าน “ยุงสู่คน”
ลิงหางยาวหรือลิงแสม (Macaca fascicularis) แหล่งรังโรคมาลาเรีย แต่ต้องมีตัวช่วยอย่าง "ยุงก้อนปล่อง" โรคจากลิงถึงจะเดินทางสู่คนได้
        “จากรายงานการศึกษาประชากรลิงพบว่าลิงที่พบมากที่สุดและมีโอกาสสัมผัส รวมทั้งใกล้ชิดกับคนมากที่สุดคือ ลิงหางยาวหรือลิงแสม (Macaca fascicularis) ซึ่งในอดีตสามารถพบลิงชนิดนี้อาศัยอยู่ในป่า แต่ในปัจจุบันมีการบุกรุกพื้นที่ป่ามาก ทำให้ลิงต้องปรับตัวอาศัยร่วมกับคน ดังที่พบได้ทั่วไปตามแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา เมื่อไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติ ประกอบกับได้รับอาหารส่วนใหญ่จากนักท่องเที่ยว ทำให้ลิงหางยาวในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากอดีตถึงร้อยละ 25-75 เลยทีเดียว” รศ.ดร.สุจินดา กล่าว
       
       เสนอให้เร่งศึกษาเพื่อหาทางป้องกัน
       
       อย่างไรก็ตาม ศ.อานันท์เสนอแนะว่าการวางมาตรการควบคุมโรคในกลุ่มประชากรลิงเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่คนต่อไป รวมทั้งทราบสภาวะของการเป็นรังโรคโดยแนวทางศึกษาต้องใช้วิธีตรวจดีเอ็นเอของเชื้อมาลาเรียลิงในประชากรลิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาลาเรีย เนื่องจากการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่สามารถแยกชนิดของเชื้อมาลาเรียลิงออกจากชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์โดยทั่วไปได้ ซึ่งหากสามารถศึกษาองค์ความรู้ดังกล่าวก็จะมีประโยชน์ต่อการควบคุมป้องกันโรคต่อไป
       
       ”ปัญหาใหญ่ในการควบคุมโรคมาลาเรียที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นพิเศษคือเรื่องคน เชื้อมาลาเรียและยุงพาหะคือยุงก้นปล่อง เรื่องคนคือปัญหาประชากรของเชื้อมาลาเรียที่แฝงมาอยู่ในแรงงานต่างด้าว ข้อมูลทางระบาดวิทยาที่ถูกต้องยังมีข้อจำกัด ทำให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์จริงของการติดเชื้อคลาดเคลื่อน รวมทั้งการเข้าใจการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหามาลาเรีย ตัวเชื้อมาลาเรียเองก็มีปัญหาเรื่องการดื้อยาหรือการวินิจฉัยที่ควรจะใช้ในบางครั้ง เพื่อหาข้อมูลทางระบาดวิทยาที่ถูกต้อง และการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาลาเรียของลิง ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากลิงแสมหรือลิงอื่น ๆ ก็ได้ นอกจากนี้อาจจะเกิดจากผลกระทบจากประชากรยุงภายหลังจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ” เลขาธิการ วช.กล่าว

จำนวนคนโหวต 3 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016