หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | สุขภาพ
สุขภาพ ข่าว

กระตุ้นพ่อรู้สิทธิ์ “ลาคลอด” ได้ 15 วัน ช่วยภรรยาเลี้ยงลูก

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
19 กุมภาพันธ์ 2555 14:19 น.
กระตุ้นพ่อรู้สิทธิ์ “ลาคลอด” ได้ 15 วัน ช่วยภรรยาเลี้ยงลูก
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
        มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ร่วมภาคีเครือข่าย กระตุ้นพ่อรู้สิทธิ์  “ลาคลอด” ได้ 15 วัน ช่วยแม่เลี้ยงลูก ลดความเครียด ส่งเสริมลูกกินนมแม่ครบ 6 เดือนสำเร็จ พร้อมรณรงค์ให้หน่วยงานราชการ หัวหน้างาน เห็นความสำคัญ เปิดกว้างลาได้ไม่ถูกตำหนิ เสนอรัฐขยายครอบคลุมภาคเอกชน
       
       นายสง่า ดามาพงษ์ ประธานคณะกรรมการโครงการสื่อสารฯ ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวในการเสวนา “ถึงเวลาพ่อลาคลอด” ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ก.พ.2553 ครม.มีมติให้ข้าราชการสามารถลาติดต่อกันได้ไม่เกิน 15วัน ทำการ เพื่อช่วยภรรยาเลี้ยงดูลูกหลังคลอด ต่อมาได้ออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ข้อ 20 อนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2555 แต่ยังไม่รับทราบเป็นที่แพร่หลาย ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้ปกป้องสิทธิของเด็กในการได้มีโอกาสได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อ และขอให้ข้าราชการได้ใช้สิทธิของตัวเองให้เต็มที่
       
       นายสง่า กล่าวด้วยว่า สำหรับการขับเคลื่อนกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินั้น ขอให้รัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดรับรู้สิทธิของตนเอง และ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลผลักดันให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับข้าราชการ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้คุณค่าเห็นความสำคัญ ผู้บริหาร หัวหน้างานอนุญาตให้ลางานได้โดยไม่ตำหนิผู้ใต้บังคับบัญชา  
       
       “การลาคลอดของพ่อหลายคนสงสัยตั้งคำถาม ว่า ทำไมพ่อต้องลาคลอดด้วย เพราะไม่ได้เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์แต่ความจริงแล้วบทบาทของพ่อในช่วงที่แม่คลอดบุตรนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะสามารถเป็นกำลังใจที่ดีและแบ่งเบาภาระของภรรยาได้ ซึ่งไม่ได้หมายถึงให้พ่อซักผ้าอ้อม หรือ ดูแลลูกแทน แต่แค่โอบกอดให้กำลังใจภรรยา ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้ว” นายสง่า กล่าว
       
       นายสง่า กล่าวอีกว่า สำหรับสิทธิการลาคลอดของประเทศต่างๆ โปแลนด์ ให้พ่อลาคลอดได้ 14 วัน นอร์เวย์ 10 สัปดาห์ โดยแชร์จากสิทธิของคุณแม่ พม่า 6 วัน อินโดนีเซีย 2 วัน กัมพูชา 10 วัน เคนยา 2 สัปดาห์ ส่วนประเทศไทยนั้นก็ไม่น้อยหน้าชาติไหนๆ เพราะเปิดโอกาสให้ลาได้ถึง 15 วัน แต่ความคิดส่วนตัวแล้วนี่เป็นเพียงการเริ่มต้น ในอนาคตหากเพิ่มวันลาให้ได้ 1 เดือน จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอย่างมาก
       
       ด้าน ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย กล่าวว่า ในบทบาทคุณแม่ลูกสองตนมีความตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวให้ครบ 6 เดือน เพราะนมแม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อลูกมากที่สุด ซึ่งก็สามารถเลี้ยงดูลูกทั้งคู่ด้วยนมแม่สำเร็จ เนื่องมาจากมีสามีเป็นกำลังใจที่สำคัญประกอบกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ออกกฎระเบียบ ตั้งแต่ ปี 2551 สนับสนุนให้พ่อสามารถลาคลอดมาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตรได้เป็นเวลา 10 วัน ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ภายในกรอบของสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะออกจากระบบราชการแล้ว
       
       “กฎหมายการลาคลอดได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน 15 วัน มีผลบังคับใช้กับข้าราชการเป็นมุมมองใหม่ของรัฐบาลที่มีต่อสังคม ซึ่งหากรวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ข้าราชการจะได้หยุดนาน 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นเวลานานมาทีเดียวที่ให้สิทธิข้าราชการ แต่เหนือสิ่งอื่นใดควรช่วยกันกระตุ้นให้สังคมมีค่านิยมที่ถูกต้องในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว ส่งเสริมให้ข้าราชการใช้สิทธิของตัวเอง ก็จะทำให้ดูเป็นคนอบอุ่นเป็นแฟมมิลี่แมน ทำให้คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเข้าใจและอนุญาตให้ลาคลอดได้ ส่วนกรณีของการเกรงว่า ข้าราชการจะขอใช้สิทธิ์ลาหยุดแต่ไม่ได้ไปช่วยเลี้ยงดูลูกดูแลภรรยาจริงๆ นั้น ก่อนที่จุฬาฯ จะออกระเบียบก็มีข้อกังวลนี้เช่นกัน และมีข้อเสนอให้มีหนังสือรับรองจากภรรยา อย่างไรก็ตาม กรณีที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของคนส่วนน้อย อย่าทำให้พฤติกรรมไม่ดีของคนส่วนมาบดบังโอกาสของคนส่วนใหญ่ที่จะได้รับประโยชน์ดีกว่า” ผศ.ดร.ปารีณา กล่าว
       
       ด้านนางสาวกิรกมล ฉายบัณดิษฐ์ จากมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า ปัจจุบันผู้หญิงสามารถลาคลอดได้ 3 เดือน ขณะเดียวกันผู้ชายก็สามารถลาคลอดได้ 15 วัน ส่วนตัวคิดว่าน่าจะให้เวลาผู้ชายมากกว่านี้ในการปรับตัวดูแลลูก เพราะเด็กไม่ได้เลี้ยงแต่ตัวต้องเลี้ยงหัวใจด้วย ขณะเดียวต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพราะไม่ใช่ผู้ชายจะเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือหญิงเป็นแม่บ้าน ทำงานบ้านเลี้ยงลูกได้อย่างเดียวแต่สามารถที่จะสลับบทบาทกันได้ ผู้หญิงอาจทำงานนอกบ้านได้ สามีทำหน้าที่เป็นพ่อบ้าน
       
       “กฎหมายลาคลอดต้องมีการผลักดันต่อในเรื่องเชิงนโยบายกับการปฏิบัติ ปลูกจิตสำนึกค่านิยม ให้ผู้ชายต้องมีส่วนร่วมในการดูแลเลี้ยงลูกกับผู้หญิงเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้ว ดังนั้น สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ จะต้องพูดคุยประชุมระหว่างองค์การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายกันอย่างไร แต่ต้องมีการผลักดันต่ออย่างแน่นอน”นางสาวกิรกมล กล่าว 

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ผอ.สวรส.ไม่ยอมรับถูกเลิกจ้าง ชี้ยังไม่มีมติ ครม. ท้าสู้ในชั้นศาล
จ่อเปิดตัว “ทีมหมอครอบครัว” 22 ธ.ค. นำร่อง 250 อำเภอ
"รัชตะ" ไม่รู้ สธ.เสนอนายกฯ สอบใช้เงินบัตรทองผิด
โล่งอีกราย! ตรวจเลือดรอบสอง หญิงจากกินีไม่พบ "อีโบลา"
จี้คลอด กม.คุมบุหรี่ฉบับใหม่ สู้การตลาด ลดค่าใช้จ่ายหมื่นล้านบาท
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 43 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 37 คน
87 %
ไม่เห็นด้วย 6 คน
13 %
ความคิดเห็นที่ 1 +9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เฉพาะข้าราชการเท่านั้นหรือครับ
อยากให้ผลักดันจนถึงเอกชนด้วย

อยากเลี้ยงลูกด้วยมือตัวเองตลอดครับ แต่ได้ 15 วันก็ยังดี
พนง.ธนาคาร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมอยากลา มาก เห็นใจเมียก็ เห็นใจ แต่พอจะใช้สิทธิจริงๆ ผอ. โรงเรียนกลับไม่อนุญาต และยังบอกว่ายังไม่ค่อยสำคัญ งง มาก
ผม. ก็รักเมีย รักลูก นะ.....
ต่อต้าน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำไมไม่ทำให้คลุมหมดทั้งประเทศเลยข้าราชการปกติก็มีวันหยุดเยอะอยู่แล้วแต่ผู้ใช้แรงงานในบริษัทเอกชนนี่ซิลำบากน่าจะให้สิทธิเท่าเทียมกันหมดทั้งประเทศเลยเพราะทุกคนก็รักลูกเหมือนกันหมดไม่ใช่เฉพาะข้าราชการอย่างเดียว
พนักงานบริษัท
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมว่านะ ถ้าออกแต่ข้าราชการไม่ต้องออกมาหลอก

เพราะ ดูแล้วลำเอียง ครับ คนเหมือนกัน แต่สิทธิไม่เท่ากัน
presyutana@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วพนักงานบริษัทละครับ
ลาได้หรือเปล่า
AJ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ได้ ลาแล้วลาลับ ไม่ต้องกลับมานะ
บ๊าย-บาย
 
ความคิดเห็นที่ 1 +9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เฉพาะข้าราชการเท่านั้นหรือครับ
อยากให้ผลักดันจนถึงเอกชนด้วย

อยากเลี้ยงลูกด้วยมือตัวเองตลอดครับ แต่ได้ 15 วันก็ยังดี
พนง.ธนาคาร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอลาอีกครั้งละ 15 วัน สำหรับไป "ทำลูก" ก่อนจะลาไปเลี้ยงลูกในภายหลัง ด้วยนะคร๊าบ
ได้คืบ เอาศอก
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014