หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | สุขภาพ
สุขภาพ ข่าว

“วิทยา” เพิ่มสิทธิประชาชน เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 4 ครั้ง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
13 สิงหาคม 2555 12:12 น.
“วิทยา” เพิ่มสิทธิประชาชน เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 4 ครั้ง
        สธ.เริ่มโครงการร่วมจ่าย 30 บาท ในระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 1 ก.ย.นี้ คงสิทธิยกเว้นร่วมจ่าย ในผู้รับบริการ 21 กลุ่ม เพิ่มคุณภาพบริการทั้งป่วยฉุกเฉิน ป่วยรุนแรง บริการไม่มีเวลาหยุดพักเที่ยง และให้สิทธิประชาชนเปลี่ยนหน่วยบริการที่พอใจได้ปีละ 4 ครั้ง
       
       นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาท ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายรัฐบาลว่า โครงการดังกล่าว จะเริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2555 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยดำเนินการในระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปจนถึงโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และในโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยประชาชนจะร่วมจ่าย ในกรณีที่มีการรับยาเท่านั้น หากรายใดไม่ประสงค์จะจ่าย 30 บาท ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยผู้ที่เคยได้รับสิทธิยกเว้นการร่วมจ่าย 30 บาทมีทั้งหมด 21 กลุ่ม ก็จะได้รับการยกเว้นร่วมจ่ายเหมือนเดิม
       
       ขณะนี้ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ และให้โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาความพร้อมให้บริการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเรื้อรัง บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยไม่มีเวลาหยุดพักเที่ยง นอกจากนั้น ยังให้ให้สิทธิประชาชน สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการที่พอใจได้ปีละ 4 ครั้ง จากเดิมเปลี่ยนได้ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้บัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการที่มีเลข 13 หลักเป็นหลักฐาน เพิ่มความสะดวกประชาชนยิ่งขึ้น ในเขต กทม.สามารถยื่นเปลี่ยนได้ที่สำนักงานเขต ส่วนต่างจังหวัดยื่นที่สถานบริการสาธารณสุข
       
       ด้าน นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โดยจะประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในวันที่ 21 ส.ค. 2555 เพื่อในระบบบริการราบรื่นเหมือนกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนที่มี 875 แห่ง ให้จัดแพทย์ตรวจรักษาอย่างน้อย 2 คน โครงการร่วมจ่ายนี้ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนไปใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ใกล้บ้านมากขึ้น ซึ่งสามารถดูแลประชาชนได้ดี เหมือนโรงพยาบาลใหญ่ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน การตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยใช้ระบบการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตพูดคุยปรึกษากับแพทย์ผู้รักษาในโรงพยาบาลใหญ่โดยตรง
       
       นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.กล่าวว่า ขณะนี้ สปสช.ได้จัดทำคู่มือบัตรทองจำนวน 3 ล้านฉบับ เพื่อชี้แจงเรื่องการร่วมจ่ายด้วย แจกให้ประชาชน โดยกลุ่มประชาชนที่ได้รับการยกเว้นการร่วมจ่าย 30 บาท มีทั้งหมด 21 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้เข้ารับบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ฉุกเฉินเร่งด่วน หรือเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่ระดับต่ำกว่าโรงพยาบาลชุมชน 2.ผู้มีรายได้น้อย 3.ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และบุคคลในครอบครัว 4.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และบุคคลในครอบครัว 5.ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี 6.เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 7.คนพิการทั้งที่มีบัตรและไม่มีบัตรประจำตัว 8.พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช นักพรต ผู้นำศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรอง และบุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลาม 9.ทหารผ่านศึกทุกระดับที่มีบัตร และบุคคลในครอบครัว รวมถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
       10.นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 11.นักเรียนทหารและทหารเกณฑ์ 12.ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว 13.อาสาสมัครมาเลเรีย ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุขและบุคคลในครอบครัว 14.ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลในครอบครัว 15.ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน 16.ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 17. สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ที่มีหนังสือรับรองว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไป 18.หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม 19.อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 20.อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก 21.บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ

ข่าวล่าสุด ในหมวด
แพทย์ชี้ ธาลัสซีเมียป้องกันได้ แนะตรวจเลือดก่อนวางแผนมีบุตร
แพทยสภาเคาะ “หมอ” ตรวจคนไข้ก่อนส่งฉีดเฟรชเซลล์ ตปท.ผิดฐานร่วมกระบวนการ
สปสช.ยัน “สิงห์บุรี-นครนายก” มีงบบัตรทองดูแล ปชช.หลักพัน ไม่ใช่หลักร้อย
ผอ.รพศ./รพท.หนุนเดินหน้าเขตสุขภาพ
คนไทยเสี่ยงรับสารเคมีตกค้างในเลือด
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 15 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 7 คน
47 %
ไม่เห็นด้วย 8 คน
53 %
ความคิดเห็นที่ 21 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลูกไปร.พ รักษา 30บาท
หมอสั่งยา...ต้องรอมารับใหม่เพราะไม่มียาไป 3ครั้งไปยังไม่ได้ยา
ต้องไปซื้อข้างร.พ
สรุปว่า
30บาทรักษาทุกโรคแต่อาจต้องไปซื้อยาเอง

บอกชาวบ้านไปตรงตรงไม่ต้องเบี่ยงเบนว่า

30บาทตรวจให้ทุกโรค...
ยังดีที่มีหมอมาตรวจให้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แจกถุงยางอนามัยด้วยครับ พลเมืองเสื้อแดงจะได้ลดลง

เปิดแผนกแจกถุงยางให้เด่นหน้าประชาสัมพันธุ์ของทุกๆโรงพยาบาล แจกถุงยาง สอนวิธีใช้ให้แพร่หลาย เพื่อ ป้องกันคนเกิดใหม่ ที่มาจากครอบครัวที่ยากจน ไม่มีอะไรให้ลูกกิน ไม่รักลูกจริง ๆ แบบไม่ต้องการให้เกิดก็เกิดออมา ไม่มีเงินส่งให้เรียน ผมไม่เชื่อว่า ประชากรที่โง่เขลาจะให้กำเนิดลูกหลานที่ไม่โง่เขลาเหมือนต้นตระกูล

ประชากรใหม่ที่มาจากสังคมเลวร้าย ก็ จะไปพากันชกต่อยกันตามถนน ยกพวกฆ่ากันแบบนักเรียนช่างกล หรือ ไม่ก็ เป็นพวกเด็กแว้นแข่งรถมอไซค์ทุกคืน เป็นโจรปล้นร้านทอง ขายยาเสพติด หรือ บ้างก็โตไปเป็นตำรวจเลว ๆ และบ้างก็เก่งขึ้นมาหน่อย เป็นนักการเมืองขี้โอ่ แบบ เหลิม ขี้โกงแบบทักสิน
ผมเชื่อว่า พ่อแม่ชั่ว อาชีพขายฝิ่น ก็ ต้องได้ลุกที่ชั่วตามพ่อแม่ แม้จะให้ไปเรียนเป็นตำรวจ มันก็ดันลาออกเป็นนักการเมืองโครตโกงจนได้
jack
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอเตือนผู้ใช้บริการ
คลินิกที่รับประกันสังคม รับสามสิบบาทในเครือรพ เอกชน โดยเฉพาะที่เปิด 24 ชม ห่างไกลปืนเที่ยง อยู่ในซอยที่คนเยอะ หรือย่านอุตสาหกรรมในปริมณฑล ถ้านอกเวลาราชการตอนเย็น ตอนค่ำ เสาร์-อาทิตย์ ไม่ว่าร้านจะตกแต่งสวยยังไงก็ตาม มีโอกาสสูงมากๆที่คนที่ตรวจคุณไม่ใช่หมอจริงๆ แต่เป็นพยาบาล,เสนารักษ์,พนักงานผู้ช่วย หรือกระทั่งเด็กที่เคยอยู่หน้าร้านตามคลินิกต่างๆ พวกนี้เนียนมาก
รักษาไม่ได้เรื่องคนก็โทษประกันสังคม โทษสธ
ถ้าถามว่าแล้วทำไมเขาไม่จับ
ก็ต้องบอกว่ามันเป็นขบวนการ
ตั้งแต่ฝ่ายการตลาดของรพ เอกชน(ต้องประมูลนะเฟ่ย) เจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสาธารณสุขจังหวัด ที่อนุญาตให้เปิดคลินิก หมอ(ส่วนใหญ่แก่ๆ)ที่ให้เอาป้ายไปแขวนหน้าร้าน
มีใครโดนจับไหม มี
จับแล้วไง เปิดต่อ
จับแล้วก็ทำความรู้จักกัน ต่อไป ต่อท่อก็น้ำไหล ไฟสะดวก
พวกอยู่บนหอคอยจะรู้ได้ไง คนรับกรรมก็คือประชาชน
แค่บ่นให้ฟัง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มาอย่างงี้อีกแล้ว เรื่องรักษาพยาบาลนี่ เงินรายหัวก็น้อยอยู่แล้ว ปีนี้ยังตัดลดอีก จะทำอะไรไม่เคยถามคนทำงานเลยว่าทำได้ไหม คนที่ทำงานอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้าง แต่รัฐบาลโฆษณาตัวเองซะดิบดี จะให้บริการแบบรพ. เอกชนระดับโลก แต่ให้งบเท่ารพ. ในแอฟริกา คอยดูเหอะ สุดท้ายรัฐบาลได้หน้า แต่คนไข้กับรพ. ไปทะเลาะกันเอง
ss
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กรณีที่ 21 จะเปิดช่องทางให้ทุจริตหรือไม่ครับ ถ้าบันทึกว่าไม่ประสงค์ร่วมจ่าย ทั้งๆที่ประชาชนได้ร่วมจ่ายแล้ว
ส่วนการเปลี่ยนสถานบริการปีละ 4 ครั้งข่าวผิดหรือเปล่า ไม่เห็นมีรายละเอียดวิธีดำเนินการเลย แล้วจริงๆจะเปลี่ยนได้หรือ
่jwanchai@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วประกันสังคม เมื่อไรจะปรับปรุง
จ่ายเต็มเพดานทุกเดือน ไม่มีความคุ้มทุน คุ้มค่า เหมือนถูกเอาเปรียบให้จ่ายภาษีเพิ่ม เวรกรรมมาก เป็นคนชั้นกลาง
กุ้งแห้ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 +10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เก็บปีละพันก็ไม่ว่านะ ถ้าดูแลดี
ไม่ใช่ 30 บาท แล้วเกิดปัญหาไปทั่ว
ประกันสังคมนี่ตัวดี เก็บทุกเดือน ปีละหลายพันบาท ถ้าทำดีๆแบบระบบประกัน มันก็เกิดประโยชน์ทุกวันนี้อยากฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ อยากยกเลิกจ่ายเพราะไม่เห็นประโยชน์ จ่ายมาเกือบ 20 ปี ลองไปใช้บริการ ห่วยแตกมาก ดูแลเราอย่างคนใข้ชั้นกระจอก คือเก็บได้ มากกว่านี้ถ้าบริการดีก็จะจ่าย เพราะหากคิดดูดีๆ ปริมาณเงินที่เข้าไปในระบบเท่าไร หากหาคนที่บริหารเป็นน่าจะทำได้ดีกว่านี้ อุตส่าห์มีหน่วยงานแต่ไม่ตอบโจทย์ แล้วรัฐบังคับจ่ายทำไม และด้วยปริมาณเงินที่สะสมไว้เยอะ เดี๋ยวนักการเมืองก็จะเขมือบเอาไปใช้ ชุดพวกทักษิณก็ครานึง ไม่นึกถึงคนเสียตังส์
พแจะเข้าใจมั๊ยว่าทำไมเขาถึงเสียเงินจ่ายประกัน เพราะเอกชนนำเงินไปและมีประโยชน์ตอบแทน ถ้ารัฐทำไม่ได้ยกเลิกเสีย ไม่อยากจ่ายเงินครับ
นโยาบายซ้ำซ้อน ที่ไม่เกิดผล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีช้อ 21 เหมือน มีประกาศแปะว่า จ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้นะจ้ะ ใครจะไปจ่ายยยย(วะ)
toktak
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันเป็นวิธีชั่ว ๆ ของพวกนี้ ในการเอางบราชการมาประชาสัมพันธ์ เพื่อบอกว่ามันได้แหกตาทำตามที่มันได้หาเสียงไว้ว่า จะทำโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ไง
พอถูกต่อต้านคัดค้าน ก็เลยออกมาในรูปนี้
พวกนักการเมืองเฮี้ย ๆ
รู้นะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 +29 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐบาลปู ตัดงบประมาณรายหัว ทั้งๆที่คนไข้มากขึ้น และต้องการคุณภาพเพิ่มขึ้น ขยายเวลาบริการ เจ้าหน้าที่ก็น้อยลงไม่ได้เพิ่มขึ้น บังคับให้ทำงานมากขึ้น หมอ พยาบาลไม่ใช่ควาย ที่จะยอมให้ถูกบังคับอีกต่อไป ที่ผ่านมาไม่เห็นรัฐบาลพัฒนาอะไรในระบบสุขภาพ มีเพียงอาศัยการตลาดประชาสัมพันธ์ เอาหน้า มีแต่จะแจก แต่ไม่มีการสนะบสนุนงบประมาณที่เำียงพอ จนจะทำ 30 บาทตายทุกคน ทั้งคนไข้ หมอ พยาบาล
ความจริงวันนี้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สป.สช.นี่น่าจะย่อมาจาก สำนักงานสะเปะสะปะแห่งชาติ
บริหารแบบคิดแล้วสั่งเอาเอง เมื่อพบปัญหา
ไม่เคยขอความเห็นจากคนทำงานแล้วรับไปใช้แก้ปัญหา

จ่าย 30 บาท ไม่พักเที่ยง .....ควายไถ่นายังต้องให้พักกินหญ้านอนคลุกโคลนเล่น
เปลี่ยนสิทธิปีละสี่ครั้ง.......เพราะขี้เกียจตามไปแก้ปัญหาเรื่องจ่ายเงินตามการส่งต่อที่นับวันจะมีปัญหาขึ้นทุกวัน...อีกหน่อยพอเจอคนไข้เป็นมะเร็ง รพ.ช.ก็ช่วยเปลี่ยนสิทธิให้ ไม่ต้องส่งต่อแล้วเป็นหนี้ต้องตามจ่าย.....โรงพยาบาลใหญ่เจ๊งแน่นอน
ใครเห็นด้วยว่าควรยุบสำนักงานสัปรังเคนี้บ้าง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มองให้ลึก ๆ การสั่งการแบบไม่ได้ถามรู้ให้บริการว่าพร้อมหรือเปล่า ปัญหาเดิมแก้ไขได้ดีหรือยัง ก็เท่ากับทำให้ระบบที่มีอยู่ตอนนี้แย่หนักลงไปกว่าเดิม
และเท่ากับผลักให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการหนีไปอยู่กับเอกชนมากขึ้น ที่แม้ว่าจะต้องจ่ายเงิน แต่ชีวิตย่อมมีค่ากว่าจะเอามาเสี่ยงกับคำว่า "ฟรี"
สุดท้ายผู้ได้ประโยชน์ตัวจริงคือใคร
รมต.มาแล้วก็ไป
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ข้อนี้ข้อเดียวก็จบหมดแล้วครับ จะมีข้ออื่นทำไม

แทบจะไม่มีใครประสงค์จะจ่ายตังหรอกงานนี้

"21. บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ"
แย่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
งบประมาณประเทศโลกที่สาม บริการดุจโลกที่1
หายนะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐมนตรีไอ้ทักษิณที่จับตาดูอยู่มีไอ้นี่คนเดียว จะดูซิว่ามันจะเอาดีสักตัวได้มั๊ย ยังเรียกเป็นตัวอยู่ มันยังไม่ได้เป็นคน
ด้อง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014