หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกการเมือง | ข่าวการเมือง
 

พบหุ้นปริศนาร้อยกว่าล้าน! โผล่บัญชี “ค้อนปลอม”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
4 มิถุนายน 2555 23:00 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
พบหุ้นปริศนาร้อยกว่าล้าน! โผล่บัญชี “ค้อนปลอม”

พบหุ้นปริศนา 102.7 ล้านบาท เข้าบัญชี “สมศักดิ์” ก่อนรับตำแหน่ง ส.ส. (2 ส.ค. 54) เพียงเดือนเศษ ใช้นอมินีถือแทน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไร้เงินลงทุน แบกหนี้ราว 139 ล้าน มีเงินฝากแสนกว่า
       
       วันที่ 4 มิ.ย. เว็บไซต์ “สำนักข่าวอิศรา” (www.isranews.org) เปิดเผยว่า การที่นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ระบุว่ามีเงินลงทุน 102,720,000 บาท กำลังถูกตั้งข้อสงสัยเมื่อพบว่า 3 เดือนก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีเงินฝากเพียง 114,593.30 บาท
       
       ทั้งนี้ตรวจสอบพบว่า บัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้ของนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ระบุว่ามีเงินลงทุนจำนวน 102,720,000 บาท โดยเป็นหุ้นบริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด จำนวน 6 รายการ รวมจำนวนหุ้น 1,027,200 หุ้น หุ้นละ 100 บาท แยกเป็น
       
       1. ใบหุ้นเลขที่ 94 จำนวนหุ้น 311,398 หุ้น มูลค่า 31,139,800 บาท
       
       2. ใบหุ้นเลขที่ 95 จำนวนหุ้น 189,453 หุ้น มูลค่า 18,945,300 บาท
       
       3. ใบหุ้นเลขที่ 96 จำนวนหุ้น 25,499 หุ้น มูลค่า 2,549,900 บาท
       
       4. ใบหุ้นเลขที่ 97 จำนวนหุ้น 135,900 หุ้น มูลค่า 13,590,000 บาท
       
       5. ใบหุ้นเลขที่ 98 จำนวนหุ้น 175,496 หุ้น มูลค่า 17,549,600 บาท
       
       6. ใบหุ้นเลขที่ 99 จำนวนหุ้น 189,454 หุ้น มูลค่า 18,945,400 บาท
       
       นายสมศักดิ์ระบุว่า ได้รับหุ้นจำนวน 6 รายการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 และถือหุ้นในนาม “นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์” ขณะที่เอกสารเรื่องการแสดงสิทธิ์การถือครองหุ้นดังกล่าว ต่อ ป.ป.ช. นายสมศักดิ์ ได้แนบเอกสารสำเนาใบถือครองหุ้น ในชื่อของ “นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์” ด้วย
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.ในช่วงพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ว่า มีรายได้เป็นเงินเดือนจากทางราชการ จำนวน 1,251,960 บาท มีทรัพย์สินรวม 42,360,863.55 บาท เป็นเงินฝาก 114,593.30 บาท ที่ดิน 22,418,950 บาท โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 18,806,400 บาท ยานพาหนะ 1,000,000 บาท และเงินฝากของบุตร 20,560.25 บาท มีหนี้สินจากการกู้เงินสถาบันการเงิน 139,833,778.74 บาท ทำให้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 97,472,915.19 บาท (ดูตาราง)
       
       ขณะที่การแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ระบุว่า มีรายได้จากเงินประจำตำแหน่ง+เงินเพิ่ม 1,507,080 บาท มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,200,000 บาท มีเงินฝาก 100,397.57 บาท (บุตรสาว มีเงินฝาก 26,376.24 บาท) เงินลงทุน 102,720,000 บาท มีที่ดิน 26 แปลงราคา 19,628,940 บาท โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 17,306,400 บาท ยานพาหนะ 1 ล้านบาท
       
       น่าสังเกตว่า แจ้งว่าเป็นเจ้าของรถยนต์ 2 คัน หมายเลขทะเบียน กจ 8888 ขอนแก่น ได้มาวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ราคา 500,000 บาท และหมายเลข นข 5555 กรุงเทพฯ ได้มาวันที่ 3 สิงหาคม 2552 มูลค่า 500,000 บาท และรถแทรกเตอร์ 1 คัน (ไม่แจ้งราคา) ทั้งหมดแจ้งไว้ในหมวดยานพาหนะเพียง 1 ล้านบาท
       
       ส่วนเงินกู้จากธนาคาร และสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นเป็น 203,579,428 .74 บาท แยกเป็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 155,958,939.31 บาท ธนาคารออมสิน 16,542,483.70 บาท และบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 31,078,005.73 บาท ซึ่งเงินกู้ทั้งสามส่วน ปัจจุบันมีการฟ้องร้องเป็นคดีความ
       
       ก่อนหน้านี้ตอนพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครบ 1 ปี วันที่ 22 ธ.ค. 2552 นายสมศักดิ์แจ้งว่ามีเงินลงทุน 3 รายการ ได้แก่
       
       1.หจก.ไทยสงวนก่อสร้าง ชุมแพ 250,000 บาท
       
       2.หจก.เบรนเวิร์คมีเดีย 800,000 บาท
       
       3.บริษัท สไมล์ เฮธ จำกัด 9400 หุ้น มูลค่า 940,000 บาท
       
       นายสมศักดิ์แจ้งว่า รายการที่ 1 และ 2 แจ้งว่าได้จดทะเบียนเลิกแล้วและนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเมื่อ 22 ต.ค. 2524 และ วันที่ 5 ก.พ. 2550 ตามลำดับ รายการที่ 3 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเลิกเมื่อ 10 ก.ค. 2552
       
       เท่ากับการถือหุ้นมูลค่า 102,720,000 บาทวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ของนายสมศักดิ์เกิดขึ้นภายหลังพ้นตำแหน่ง ส.ส.10 พ.ค. 2554 ประมาณ 1 เดือนเศษ และเกิดขึ้นก่อนได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ประมาณ 1 เดือนเศษ
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์ เคยถือหุ้นอยู่ในบริษัท เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ จำกัดปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บริรักษ์ประกันภัย จำกัด ต่อมาขายหุ้นให้กับนายวัฒนะชัย ขาวดี ก่อนจะเข้ามาถือหุ้นบริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด
ตารางรายการทรัพย์สินของนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 3 ครั้งล่าสุด
       
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
นายกฯ เยือนปักกิ่งหารือ"หลี่ เค่อเฉียง" พร้อมลงนามความร่วมมือ 4 ฉบับ
กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอัดฉีด 6.9 พัน ล.เน้นหนุนชุมชนชายแดน-พีอาร์ 7%
กมธ.ยกร่างฯ นิยาม “เงินแผ่นดิน” ใหม่ สกัดรัฐบาลใช้เงินนอกงบประมาณ
เผยโฉมสติกเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการมูลค่า 7.1 ล้าน เปิดโหลดฟรี 30 ธ.ค. นี้ใช้ได้ 90 วัน
วอน “บวรศักดิ์” อย่ากล่าวหา “คนเดือนตุลา” ก่อวิกฤตชาติ - หวั่นพวกค้ายาลงการเมือง
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 99 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 32 +284 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใครมองว่างานนี้ ปชป.เสียแต้ม โทษที ผมมองว่าได้แต้ม เป็นงานมากขึ้น เพราะกับพวกโจร เราใช้วิธีสุภาพนั้นไม่ได้
pakapol
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 +150 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าเป็นผม ผมลาออกจากประธานแล้วครับ โดยฝ่ายค้านด่าขนาดนี้ยังหน้าด้านนั่งอยู่ได้ ไม่อาย ปชช.บ้างหรือครับคุณสมศักดิ์
คนดอนเมือง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 +137 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พอเถอะครับ...หยุดเถอะครับ นั่งเถอะครับ..ผมให้เกียริตท่านครับ..ประธานโทษ .ประเทศไทย สภาไทย เป็นของท่านหรือครับ ถึงได้ใหญ่คับบ้านคับเมือง ไม่เห็นหัวประชาชน ทักษิณมันเป็นใครมาจากไหน ถึงคุณช่วยมันได้ขนานนั้น จนวันนี้ตัวคุณเองหมดศักศรีการเป็นมนุษย์ เปรียบเสหมือนศพที่ตายแล้ว
แดงขอนแก่นที่ถอนตัว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 27 +76 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เผด็จการรัฐสภาเหรอ ทำแบบนี้เหรอ ค้อนปลอมตราดูไบ ลูกจ้างใครหรือเปล่า ประชุมมา 2 ชั่วโมง รีบไปไหน ใครรอไม่ได้ พวกผมเป็น ส.ส. ไม่ได้เป็นขี้ข้าใคร พวกผมเป็น ส.ส.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่ได้เป็นขี้ข้าใคร มีสิทธิ์ทำหน้าที่ในรัฐสภา ท่านมีสิทธิ์อะไรจะมาตัดการทำหน้าที่ผู้แทนของปวงชนชาวไทย
ขนาดโดนด่าขนานี้มันยังหน้าด้านไม่ยอมลาออก
คนหน้าไม่กลม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 61 +59 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ความสามารถพิเศษของ สส. พรรคเพื่อไทย

ต้องใจกล้า ตอแหล หน้าด้าน ดันทุรัง ปากเก่ง พูดดำเป็นขาว ชั่วในสันดาน

ถีงเป็น สส. พรรคเพื่อไทยได้
tinglee1 สมาชิก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 +54 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถึงว่าไอ้ค้อนปลอมตราดูไบมันถึงยอมทำงานถวายหัวให้ไอ้แม้ว
เงินตัวเดียว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 40 +43 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อือ....ขนาดประธานสภาฯ ยัง "ขายตัว" ยอมเป็นสุนัขรับใช้ของไอ้หมาโจรหน้าเหลี่ยม

แล้วพวกสมาชิกสภาฯ ธรรมดา มันจะเหลืออะไรเร๊อะ?
ไชโย....ปรเะทศไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 46 +42 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าดูจากตาราง
หนี้เงินกู้ เพิ่ม 63 ล้าน
แต่เงินลงทุนงอกมาถึง100 ล้าน
ส่วนต่าง 40 ล้าน มาจากไหน
ไอ้แม้วมันจะหาคนอย่างนี้และมาใช้งาน
คนมีหนี้ คนสังหลังหวะ เพราะมันจะได้รับใช้ถวายหัว
RVP
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 26 +33 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นบุญมันที่เกิดเป็นคนไทย อยู่ในประเทศไทย...ถึงได้ชูคออยู่ได้...หากเกิดและอยู่ต่างประเทศ(ไม่ใช่เเขมร) มรึงเอ้ย....ไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้ว จนเดี๋ยวนี้มันหาได้สำนึก ในบุญคุุณแผ่นดิน ที่ฝัง รก มันไม่...อ้ายเนรคุณ..
คนใต้...คนสตูล..
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 33 +32 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลูกเมียมันจะรู้สึกอายกันบ้างไหมนี่ ช่วยบอกให้มันลาออกทีแล้วก็ไปบวชซะเผื่อบางทีปั้นปลายของชีวิตอาจจะพบความสงบสุขบ้าง ดูตัวอย่างพระรักเกียรติสิอย่างน้อยท่านก็ยังได้รับการให้อภัยจากสังคม
mama1111
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
หน้าแสดงความเห็นที่ 3 จากทั้งหมด 3 หน้า
หน้าที่แล้ว
3 | 2 | 1
ความคิดเห็นที่ 162 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุง สมศักดิ์ เกีจสุรนนท์ ช่วยชี้แจงหน่อย ว่า เงินร้อยล้าน ท่านได้มาจากที่ใด ประกอบอาชีพอะไร ช่วยชี้แจงด้วย ไม่งั้น จะร้อง ปปช นะ ท่านไม่กลัว ปปช เหรอ สงสัยพวกเดียวกันกับ ปปช ละซี่..............
ton
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 159 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชัดเจนจะแก้ตัวยังไงไอ้ค้อนปลอมแอบรับทรัพย์

ชัดเจนจะแก้ตัวยังไงไอ้ค้อนปลอมแอบรับทรัพย์

ชัดเจนจะแก้ตัวยังไงไอ้ค้อนปลอมแอบรับทรัพย์
ความจริงโผล่จนได้ไอ้หัวขวด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 156 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นี่แหละจุดอ่อนของประเทศไทย ตาสียายสาที่นั่งอยู่บนเถียงนา เลือกเข้ามา เพราะเห็นแก่อามิส เลยทำให้พวกคนดีๆไม่สามารถเข้ามาเล่นการเมืองได้
ppp
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 154 [Ipad] +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โดนปาหนังสือกฏหมายใส่น้อยไป น่าจะโดนรองเท้าเบอร์ 12 ยัดปากและตบลงบนหัวล้านจะได้หายโง่เป็นควาย ..!!!
ควายแดง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 152 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากให้ตรวจสอบบัญชีของแกนนำเสื้อแดงทุกตัวจังเลย โดยเฉพาะไอ้เต้น ไอ้ตู่ เหวง ก่อแก้ว ธิดา
tp-ขอนแก่น
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 151 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประธาน จ๋ะเอ๋ เชิญยิ้ม
เหวง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 150 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประธานโสเภนีจ๊ะ
คนคอน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 148 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อ้าวอ้ายเรืองไก่ ทำงานหน่อยเร็วอย่า 2 มาตรฐาน
....
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 144 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลากมันลงมาจาดเก้าอี้ คราวนี้กระทืบด้วย
46,000 ล้าน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 143 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นี่แหละใครๆถึงอยากเป็นนักการเมืองโกงกันนัก
โกงก็ง่ายโกงก็ได้เยอะและติดคุกก็โคตรยากฉิบหาย
แมร่งเอาทั้งนั้นหินดินทรายที่ดินวัดแมร่งเอาหมด
พอถูกจับได้ก็ไม่กลัวอาศัยพรรคพวกและตัวช่วยมีเยอะ
รอลงอาญาหมดอายุความเป็นแบบนี้ทุกครั้ง
จริงไม่คุณเหนาะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 142 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พรรค ปชป ต้องให้สมาชิกตรวจสอบ
มีการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลถูกต้องหรือไม่

เชื่อว่า ถ้า พรรค ปชป ทำจริง สมศักดิ์ คงหนีรอดยาก
พรรค ปชป กล้าทำหรือเปล่า
ผู้มีสิทธิออกเสียง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 141 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กรูว่าทักษินมันก็เก่ง เปลี่ยนคนให้เป็นสัดได้
หมารับใช้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 140 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอเรียกร้องให้ สไนเปอร์แห่งโลก โปรดช่วยปกป้องสถาบันฯ ต่อต้านนักการเมือง, ข้าราชการ และ เอกชน ที่โกงชาติขายชาติไทย ทั้งในและนอกประเทศ และที่ดูไบ ด้วยครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
จาก... ประชาชนไทย
นักฆ่าหน้าจอ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 139 +9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณสมบัติ ส.ส เพื่อเพื่อไทย
1.ต้องชั่ว
2.หน้าไหว้หลังหลอก(หลอกทันทีเมื่อมีโอกาส)
3.พูดให้เรื่องไม่จริง ให้กลายเป็นเรื่องจริงได้
สรุป คุณสมบัติต้อง super ชั่ว
แวะเข้ามาดู
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 138 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คิดว่าความผิดร้ายแรงสุดขั้วแบบนี้คงโดนประหารชีวิตยิงเป้าทั้งตระกูลแน่นอน
ตะกวดทอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 137 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หุ้นพวกนี้ละ ที่ซื้อจิตรวิญญาณความเป็นคนของมันไปจนหมดสิ้นแล้ว
ตักขี้กำสรวล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 136 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เธอเป็นส.ส หญิง ที่ช่างกล้าหาญ-ชาญชัย เสียจริงๆที่กล้าต่อกร-ราวีกับผวกส.สโจรเฮี้ยทั้งหลาย ขอยกย่อง-คารวะเป็นอย่างสูง...เลือกตั้งคราวหน้า(ถ้ามี)น่าจะมีพรรครังสิมานะคับ โดยมีคุณรังสิมาเป็นหัวหน้าพรรคจะได้มีคนดีที่กล้าหาญเสียสละเข้ามาบริหารประเทศ เพื่อชาติ เพื่อประชาชนเสียที
ลูกหลาน ทหารผ่านศึก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 135 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นายสมศักดิ์บอกว่า ... "ด้านได้ อายอด" ... "ประเทศชาติมาหลัง เงินมาก่อน"
คนที่ผ่านมา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 134 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เกรียงไกร อยู่ใหน ช่วยดูให้ที หรือมัวแต่ไปตรวจสอบภาษีของ พธม?
หก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 132 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อับดุล...ครับ,
เห็นแล้วยัง...เห็นแล้ว
อับดุล....ครับ
เห็นอะไร...เห็นยอดเงินที่เขาจะใช้หนี้ให้,
อับดุล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 131 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่กล้าสู้แล้วรวยก็เพราะยางอายและสำนึกดีไม่มี
ป.7
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 129 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นกำลังใจให้คุณอภิสิทธิ์นะคะคุณทำดีที่สุดแล้วคะยังมีคนอีกมากที่อยู่ข้างคุณ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 127 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้นี่อีก 1 ตัวที่พวกเราต้องเด็ดหัวมัน อย่าปล่อยให้มันได้มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินไทย ตัวเสนียดจันรายแผ่นดินที่สุดคนหนึ่งของคนบ้าหน้าเหลี่ยม
คนดี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 126 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คราวหลังให้สส.รังสิมา ดึงเก้าอี้ออก แล้วให้สส.อาคมกดหัวเอาไว้ พอก้นจ้ำเบ้า ก็ให้หมอวรงค์ เขี้ยงด้วยเอกสารห้อดัมเบลหนัก 5 โล แค่นี้จบ
ทะแนะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 125 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คิดว่าเงินก้อนนี้จะเป็นทุขลาภสำหรับมัน
รักชาติ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 119 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คือถ้าผลสรุปว่ามันรับเงินมาจริงๆ
นอกจากจะดำเนินคดีแล้ว
ควรยึดทรัพย์ด้วย ไม่งั้นไม่มีวันเข็ดกันอ่ะ
สนับสนุนกฎหมายยึดทรัพย์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 118 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รถ 3 คัน 1 ล้าน
สงสัยมันใช้ Eco car คันแรกสุดของเมืองไทยว่ะ
สันดาน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 117 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หวังยากการเมืองไทย ไม่มีพรรคไหนทำเพื่อประชาชนจริงๆเลย นอกจากประชาชนจะสั่งสอนมัน แต่ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่รู้ว่าประชาธิปไตยมันมีความหมายว่าอย่างไร
พธม.แม่สอด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 116 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินที่งอก100กว่าล้าน ท่านสมสากได้แต่ใดมา

อ๋อ ผมไปเล่นพนีนบ่อนมาเก๊า ดูไบ มาครับผม
สากสม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 115 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถึงว่ามันหน้าด้านทนได้

ที่แท้เงินมันกดหัวอยู่
เด็กนรา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 113 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เราสอนลูกอยู่เสมอว่า ความสุขอยู่ที่ใจถ้าเรารู้จักพอเราก็มีความสุขได้ไม่ต่างกับคนที่มีเงินมากมาย มีรถหรู บ้านหรู อยู่ในสังคมที่เรียกกันเองว่าชนชั้นสูง เพียงเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าคุณดีกว่า แต่คุณไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงเลย กลับใจกันเสียเถอะนะ แล้วเวลาที่เหลือบนโลกใบนี้จะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าอีกมากมาย อย่าอยู่เพียงเพื่อที่จะหาวิธีหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวโดยไม่คิดถึงผลกระทบต่ออาชีพตนเอง ครอบครัว สังคม รักในหลวงที่สุดที่พระองค์ท่านให้แสงสว่างต่อประชาชน กับคำว่า พอเพียง
ความดี และความซี่อสัตย์ รู้จักกันมั๊ย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 111 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีคนกลั่นแกล้งผมครับ เขาเอามายัดให้ผมครับ ผมไม่รู้เรื่องครับ
คนบ้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 108 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หนี้สิน 139 ล้าน มีเงินฝากแสนกว่า อย่างนี้เรียกว่าหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเปล่า แล้วจะดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองได้อย่างไร เสี่ยงเกินไปในการทุจริตคอร์รัปชั่น
คอนปลอมออกไปๆๆๆๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 107 +10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มิน่าเล่า ลากลงจากเก้าอี้จึงไม่ยอมลง กอดเก้าอี้แน่น กลัวว่าลุกจากเก้าอี้แล้วชาวบ้านจะเห็นว่านั่งทับขรี้เอาไว้ ช้างตายทั้งตัว ใบบัวหรือจะปิดมิด....พอถูกเปิดเผยทรัพย์สินที่ซ่อนเร้น ก็เพิ่งรู้ว่ามาเรือลำเดียวกับบิ๊กอาบัง...รับสินบนทั้งนั้น
มิน่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 103 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประชาชนส่วนหนึ่งมันยอมเป็นควาย ให้นักการเมืองมาปล้นชาติ
มันถึงได้เหิมเกริมขนาดนี้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 101 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มิน่าเล่า ถึงได้หน้าด้านผิดมนุษย์
จอน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
หน้าแสดงความเห็นที่ 3 จากทั้งหมด 3 หน้า
หน้าที่แล้ว
3 | 2 | 1
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014