พบหุ้นปริศนาร้อยกว่าล้าน! โผล่บัญชี “ค้อนปลอม”

โดย MGR Online   
4 มิถุนายน 2555 23:00 น.
พบหุ้นปริศนาร้อยกว่าล้าน! โผล่บัญชี “ค้อนปลอม”
        พบหุ้นปริศนา 102.7 ล้านบาท เข้าบัญชี “สมศักดิ์” ก่อนรับตำแหน่ง ส.ส. (2 ส.ค. 54) เพียงเดือนเศษ ใช้นอมินีถือแทน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไร้เงินลงทุน แบกหนี้ราว 139 ล้าน มีเงินฝากแสนกว่า
       
       วันที่ 4 มิ.ย. เว็บไซต์ “สำนักข่าวอิศรา” (www.isranews.org) เปิดเผยว่า การที่นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ระบุว่ามีเงินลงทุน 102,720,000 บาท กำลังถูกตั้งข้อสงสัยเมื่อพบว่า 3 เดือนก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีเงินฝากเพียง 114,593.30 บาท
       
       ทั้งนี้ตรวจสอบพบว่า บัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้ของนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ระบุว่ามีเงินลงทุนจำนวน 102,720,000 บาท โดยเป็นหุ้นบริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด จำนวน 6 รายการ รวมจำนวนหุ้น 1,027,200 หุ้น หุ้นละ 100 บาท แยกเป็น
       
       1. ใบหุ้นเลขที่ 94 จำนวนหุ้น 311,398 หุ้น มูลค่า 31,139,800 บาท
       
       2. ใบหุ้นเลขที่ 95 จำนวนหุ้น 189,453 หุ้น มูลค่า 18,945,300 บาท
       
       3. ใบหุ้นเลขที่ 96 จำนวนหุ้น 25,499 หุ้น มูลค่า 2,549,900 บาท
       
       4. ใบหุ้นเลขที่ 97 จำนวนหุ้น 135,900 หุ้น มูลค่า 13,590,000 บาท
       
       5. ใบหุ้นเลขที่ 98 จำนวนหุ้น 175,496 หุ้น มูลค่า 17,549,600 บาท
       
       6. ใบหุ้นเลขที่ 99 จำนวนหุ้น 189,454 หุ้น มูลค่า 18,945,400 บาท
       
       นายสมศักดิ์ระบุว่า ได้รับหุ้นจำนวน 6 รายการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 และถือหุ้นในนาม “นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์” ขณะที่เอกสารเรื่องการแสดงสิทธิ์การถือครองหุ้นดังกล่าว ต่อ ป.ป.ช. นายสมศักดิ์ ได้แนบเอกสารสำเนาใบถือครองหุ้น ในชื่อของ “นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์” ด้วย
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.ในช่วงพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ว่า มีรายได้เป็นเงินเดือนจากทางราชการ จำนวน 1,251,960 บาท มีทรัพย์สินรวม 42,360,863.55 บาท เป็นเงินฝาก 114,593.30 บาท ที่ดิน 22,418,950 บาท โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 18,806,400 บาท ยานพาหนะ 1,000,000 บาท และเงินฝากของบุตร 20,560.25 บาท มีหนี้สินจากการกู้เงินสถาบันการเงิน 139,833,778.74 บาท ทำให้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 97,472,915.19 บาท (ดูตาราง)
       
       ขณะที่การแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ระบุว่า มีรายได้จากเงินประจำตำแหน่ง+เงินเพิ่ม 1,507,080 บาท มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,200,000 บาท มีเงินฝาก 100,397.57 บาท (บุตรสาว มีเงินฝาก 26,376.24 บาท) เงินลงทุน 102,720,000 บาท มีที่ดิน 26 แปลงราคา 19,628,940 บาท โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 17,306,400 บาท ยานพาหนะ 1 ล้านบาท
       
       น่าสังเกตว่า แจ้งว่าเป็นเจ้าของรถยนต์ 2 คัน หมายเลขทะเบียน กจ 8888 ขอนแก่น ได้มาวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ราคา 500,000 บาท และหมายเลข นข 5555 กรุงเทพฯ ได้มาวันที่ 3 สิงหาคม 2552 มูลค่า 500,000 บาท และรถแทรกเตอร์ 1 คัน (ไม่แจ้งราคา) ทั้งหมดแจ้งไว้ในหมวดยานพาหนะเพียง 1 ล้านบาท
       
       ส่วนเงินกู้จากธนาคาร และสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นเป็น 203,579,428 .74 บาท แยกเป็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 155,958,939.31 บาท ธนาคารออมสิน 16,542,483.70 บาท และบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 31,078,005.73 บาท ซึ่งเงินกู้ทั้งสามส่วน ปัจจุบันมีการฟ้องร้องเป็นคดีความ
       
       ก่อนหน้านี้ตอนพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครบ 1 ปี วันที่ 22 ธ.ค. 2552 นายสมศักดิ์แจ้งว่ามีเงินลงทุน 3 รายการ ได้แก่
       
       1.หจก.ไทยสงวนก่อสร้าง ชุมแพ 250,000 บาท
       
       2.หจก.เบรนเวิร์คมีเดีย 800,000 บาท
       
       3.บริษัท สไมล์ เฮธ จำกัด 9400 หุ้น มูลค่า 940,000 บาท
       
       นายสมศักดิ์แจ้งว่า รายการที่ 1 และ 2 แจ้งว่าได้จดทะเบียนเลิกแล้วและนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเมื่อ 22 ต.ค. 2524 และ วันที่ 5 ก.พ. 2550 ตามลำดับ รายการที่ 3 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเลิกเมื่อ 10 ก.ค. 2552
       
       เท่ากับการถือหุ้นมูลค่า 102,720,000 บาทวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ของนายสมศักดิ์เกิดขึ้นภายหลังพ้นตำแหน่ง ส.ส.10 พ.ค. 2554 ประมาณ 1 เดือนเศษ และเกิดขึ้นก่อนได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ประมาณ 1 เดือนเศษ
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์ เคยถือหุ้นอยู่ในบริษัท เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ จำกัดปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บริรักษ์ประกันภัย จำกัด ต่อมาขายหุ้นให้กับนายวัฒนะชัย ขาวดี ก่อนจะเข้ามาถือหุ้นบริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด

        ตารางรายการทรัพย์สินของนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 3 ครั้งล่าสุด
       
       


จำนวนคนโหวต 99 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016