โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 584 ตำแหน่ง

โดย MGR Online   
30 กันยายน 2554 22:28 น.
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 584 ตำแหน่ง
        โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร “เสถียร” นั่งปลัดกลาโหม “ดาว์พงษ์” ได้เก้าอี้รองผบ.ทบ. “พล.อ.ธนะศักดิ์” ขึ้นเป็น ผบ.ทหารสูงสุด “พล.ท.ศิริชัย” ขยับขึ้นเสธ.ทบ. “พล.อ.ทนงศักดิ์-พล.อ.โปฎก” นั่ง ผช.ผบ.ทบ. “พล.ร.อ.สุรศักดิ์” ตท.13 นั่ง ผบ.ทร.
       
       วันที่ 30 ก.ย. เมื่อเวลา 20.00 น. มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการ จำนวนทั้งหมด 584 นาย มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยตำแหน่งสำคัญไม่เปลี่ยนแปลงจากที่มีการเสนอข่าวมาก่อนหน้านี้ สำหรับบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารที่ออกมานั้นเป็นไปตามที่เหล่าทัพเสนอขึ้นไปนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้จะมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อในบางตำแหน่ง หลังจากที่ผ่านความเห็นชอบของกระทรวงกลาโหมไปแล้ว แต่รายชื่อที่ออกมาเป็นไปตามที่เหล่าทัพเสนอ และ ในส่วนตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารเรือ ก็เป็นไปตามที่ได้เห็นชอบจากคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล
       
       ทั้งนี้ รายชื่อที่สำคัญในส่วนของกระทรวงกลาโหมประกอบด้วย พล.อ.ภุชงค์ รัตนวรรณ (ตท.10) ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ผบ.สปท.) เป็นจเรทหารทั่วไป พ.อ.สุรศักดิ์ วัยคุณา เป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี พ.อ.พันลึก สุวรรณทัต เป็นนายทหารคนสนิทนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.)พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ (ตท.11)ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ชาตรี ทัตติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ไมตรี โอรสหงส์ (ตท.11) รองเสธ.ทหาร เป็นรองปลัดกลาโหม พล.ร.อ.รุ่งรัตน์ บุญยรัตพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.นิพัทธ ทองเล็ก ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม พล.ท.พฤณฑ์ สุวรรณทัต (ตท.10) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป. เป็น หัวหน้าฝ่ายเสธ.ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
       
       กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (ตท.12) เสนาธิการทหาร (เสธ.ทหาร) เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) พล.ท.สกนธ์ สัจจานิตย์ (ตท.12) เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รอง ผบ.สส. พล.อ.อ.หม่อมหลวงสุปรีชา กมลาศน์ (ตท.10) หน.ฝสธ.ผบ.สส.เป็นประธานคณะที่ปรึกษา บก.ทท.พล.ร.อ.ยุทธนา ฟักผลงาม (ตท.12 ) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รอง ผบ.สส. พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข (ตท.11) ผช.ผบ.ทอ.เป็น รอง ผบ.สส. พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร (ตท.12) รองเสธ.ทหาร เป็น เสธ.ทหาร พล.ท.วิทวัส บุญยสัมพันธ์ จเรทหาร เป็น ผบ.ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ผบ.ศตก.) นอกจากนั้นได้มีการเปลี่ยนผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผบ.ศรภ.) ใหม่ โดยโบก พล.ท.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ผบ.ศตก.กลับมาเป็น ผบ.ศรภ.
       
       กองทัพบก (ทบ.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (ตท.12) เสธ.ทบ.เป็น รอง ผบ.ทบ. พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม (ตท.11) ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานคณะที่ปรึกษา ทบ. พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน (ตท.11)ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. เป็น ผช.ผบ.ทบ พล.อ.โปฎก บุญนาค (ตท.12) ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล (ตท.13) รองเสธ.ทบ.น้องรักของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น เสธ.ทบ. พล.ท.ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ (ตท 12)ปลัดบัญชีทหารบก (ปช.ทบ.) เป็นหัวหน้าฝ่ายเสธ.ประจำ ผบช. พล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร (ตท.12) เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก (จก.ยศ.)เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) เป็น พล.ท.ยุวณัฐ สุริยกุล ณ อยุธยา (ตท.12) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก) พล.ท.อรุณ สมตน (ตท.14 ) รองเสธ.ทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก)
       
       พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ (ตท.12)ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ.เป็น รองเสธ.ทบ. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ตท.12 ) ผช.เสธ.ทบ.ฝกร. เป็นรองเสธ.ทบ. พล.ต.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ (ตท.12) รอง ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (รอง ผบ.นสศ.) เป็น ผบ.นสศ. พล.ต.อุทิศ สุนทร (ตท.14) รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.พะโจมม์ ตามประทีป เสธ.นสศ เป็น ผบ.พล.รพศ ที่ 1 น้องชายของ พล.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป หัวหน้าสำนักงานประธานองคมนตรี พล.ต.กฤษณ์ กิจสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พ.อ.จารุเกียรติ ชัยวงษ์ เป็น ผบ.กองพลทหารม้าที่ 3 ซึ่งเป็น 2 กองพลที่ตั้งขึ้นใหม่ พ.อ.การุญ รัตนสุวรรณ น้องชาย พล.อ.ดาว์พงษ์ ขึ้นเป็นผู้บัญชาการช่วยรบที่ 1
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 3 กองพลทหารราบที่มีบทบาทสำคัญในการทำปฏิวัติรัฐประหาร และมีบทบาทในการปราบปรามการชุมนุมคนเสื้อแดงในช่วงเมษายนปี 52 และ 53 ได้มีการเปลี่ยน ผบ.กองพล โดยโยก พล.ต.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผบ.กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) กลับเข้าเมืองนั่งเป็น ผบ.กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) เป็นเด็กสายตรง พล.อ.ดาว์พงษ์ ขณะที่ พ.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.2 รอ. ขึ้นเป็น ผบ.พล.ร.2 รอ.ส่วนทาง พล.ต.ภาณุวัชร นาควงษม์ ผบ.มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11) ขยับเป็น ผบ.กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) ซึ่งทั้งสองคนถือเป็นทหารสาย “บูรพาพยัคฆ์”
       
       กองทัพเรือ (ทร.) ถือเป็นประวัติศาสตร์ของ ทร.ที่ตำแหน่ง 5 ฉลามเกษียณอายุราชการพร้อมกันหมด ทำให้มีการขยับตำแหน่งระดับหัวครั้งใหญ่ ส่งผลให้นายทหารจาก ตท.13 ขึ้นเป็น 5 ฉลาม ทร.เกือบทั้งหมด โดยที่ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ (ตท.13) ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. ที่ได้รับแรงสนับสนุนจาก พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ให้ขึ้นเป็น ผบ.ทร. เพื่อสานต่อโครงการเรือดำน้ำที่ยังไม่สำเร็จ ซึ่งถือเป็นแคนดิเดทที่มีข่าวได้ตำแหน่ง ผบ.ทร.แบบนอนมากว่า 2 เดือนเลยทีเดียว
       
       ขณะที่ พล.ร.อ. วีรพล กิจสมบัติ (ตท.11) หน.คณะฝสธ.ประจำ ผบ. เป็นรองผบ.ทร. พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ (ตท.13) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. หัวหน้าโครงการเรือดำน้ำมือสองเยอรมนีขึ้นเป็น เสธ.ทร. ส่วน พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผู้ทรงวุฒิพิเศษ ทร. (ตท.12) ขึ้นเป็น ประธานคณะที่ปรึกษา ทร.พล.ร.อ. ส่วนทาง พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง (ตท.13) ผู้ทรงวุฒิพิเศษ ทร. (ขึ้นเป็น ผช.ผบ.ทร. ขณะที่ พล.ร.ท.พลวัฒน์ สิโรดม รอง เสธ.ทร. (ตท.13) ขึ้นเป็น ผช.ผบ.ทร. และ พล.ร.ท.เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเอก) พี่ชายคุณหญิงพจมาน ชินวัตร จากที่โผเดิมเคยมีข่าวว่าจะไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
       
       กองทัพอากาศ (ทอ.) พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง (ตท.12) ผช.ผบ.ทอ. เป็น รอง ผบ.ทอ. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง (ตท.13) เสธ.ทอ. เป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท.วินัย เปล่งวิทยา (ตท.12) ผบ.ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) เป็น ผช.ผบ.ทอ. และ พล.อ.ท.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ (ตท.13) รองเสธ.ทอ. เป็น เสธ.ทอ

จำนวนคนโหวต 27 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016