หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกการเมือง | ข่าวการเมือง
 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 584 ตำแหน่ง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
30 กันยายน 2554 22:28 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 584 ตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร “เสถียร” นั่งปลัดกลาโหม “ดาว์พงษ์” ได้เก้าอี้รองผบ.ทบ. “พล.อ.ธนะศักดิ์” ขึ้นเป็น ผบ.ทหารสูงสุด “พล.ท.ศิริชัย” ขยับขึ้นเสธ.ทบ. “พล.อ.ทนงศักดิ์-พล.อ.โปฎก” นั่ง ผช.ผบ.ทบ. “พล.ร.อ.สุรศักดิ์” ตท.13 นั่ง ผบ.ทร.
       
       วันที่ 30 ก.ย. เมื่อเวลา 20.00 น. มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการ จำนวนทั้งหมด 584 นาย มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยตำแหน่งสำคัญไม่เปลี่ยนแปลงจากที่มีการเสนอข่าวมาก่อนหน้านี้ สำหรับบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารที่ออกมานั้นเป็นไปตามที่เหล่าทัพเสนอขึ้นไปนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้จะมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อในบางตำแหน่ง หลังจากที่ผ่านความเห็นชอบของกระทรวงกลาโหมไปแล้ว แต่รายชื่อที่ออกมาเป็นไปตามที่เหล่าทัพเสนอ และ ในส่วนตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารเรือ ก็เป็นไปตามที่ได้เห็นชอบจากคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล
       
       ทั้งนี้ รายชื่อที่สำคัญในส่วนของกระทรวงกลาโหมประกอบด้วย พล.อ.ภุชงค์ รัตนวรรณ (ตท.10) ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ผบ.สปท.) เป็นจเรทหารทั่วไป พ.อ.สุรศักดิ์ วัยคุณา เป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี พ.อ.พันลึก สุวรรณทัต เป็นนายทหารคนสนิทนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.)พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ (ตท.11)ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ชาตรี ทัตติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ไมตรี โอรสหงส์ (ตท.11) รองเสธ.ทหาร เป็นรองปลัดกลาโหม พล.ร.อ.รุ่งรัตน์ บุญยรัตพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.นิพัทธ ทองเล็ก ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม พล.ท.พฤณฑ์ สุวรรณทัต (ตท.10) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป. เป็น หัวหน้าฝ่ายเสธ.ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
       
       กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (ตท.12) เสนาธิการทหาร (เสธ.ทหาร) เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) พล.ท.สกนธ์ สัจจานิตย์ (ตท.12) เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รอง ผบ.สส. พล.อ.อ.หม่อมหลวงสุปรีชา กมลาศน์ (ตท.10) หน.ฝสธ.ผบ.สส.เป็นประธานคณะที่ปรึกษา บก.ทท.พล.ร.อ.ยุทธนา ฟักผลงาม (ตท.12 ) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รอง ผบ.สส. พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข (ตท.11) ผช.ผบ.ทอ.เป็น รอง ผบ.สส. พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร (ตท.12) รองเสธ.ทหาร เป็น เสธ.ทหาร พล.ท.วิทวัส บุญยสัมพันธ์ จเรทหาร เป็น ผบ.ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ผบ.ศตก.) นอกจากนั้นได้มีการเปลี่ยนผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผบ.ศรภ.) ใหม่ โดยโบก พล.ท.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ผบ.ศตก.กลับมาเป็น ผบ.ศรภ.
       
       กองทัพบก (ทบ.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (ตท.12) เสธ.ทบ.เป็น รอง ผบ.ทบ. พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม (ตท.11) ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานคณะที่ปรึกษา ทบ. พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน (ตท.11)ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. เป็น ผช.ผบ.ทบ พล.อ.โปฎก บุญนาค (ตท.12) ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล (ตท.13) รองเสธ.ทบ.น้องรักของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น เสธ.ทบ. พล.ท.ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ (ตท 12)ปลัดบัญชีทหารบก (ปช.ทบ.) เป็นหัวหน้าฝ่ายเสธ.ประจำ ผบช. พล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร (ตท.12) เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก (จก.ยศ.)เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) เป็น พล.ท.ยุวณัฐ สุริยกุล ณ อยุธยา (ตท.12) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก) พล.ท.อรุณ สมตน (ตท.14 ) รองเสธ.ทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก)
       
       พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ (ตท.12)ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ.เป็น รองเสธ.ทบ. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ตท.12 ) ผช.เสธ.ทบ.ฝกร. เป็นรองเสธ.ทบ. พล.ต.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ (ตท.12) รอง ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (รอง ผบ.นสศ.) เป็น ผบ.นสศ. พล.ต.อุทิศ สุนทร (ตท.14) รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.พะโจมม์ ตามประทีป เสธ.นสศ เป็น ผบ.พล.รพศ ที่ 1 น้องชายของ พล.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป หัวหน้าสำนักงานประธานองคมนตรี พล.ต.กฤษณ์ กิจสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พ.อ.จารุเกียรติ ชัยวงษ์ เป็น ผบ.กองพลทหารม้าที่ 3 ซึ่งเป็น 2 กองพลที่ตั้งขึ้นใหม่ พ.อ.การุญ รัตนสุวรรณ น้องชาย พล.อ.ดาว์พงษ์ ขึ้นเป็นผู้บัญชาการช่วยรบที่ 1
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 3 กองพลทหารราบที่มีบทบาทสำคัญในการทำปฏิวัติรัฐประหาร และมีบทบาทในการปราบปรามการชุมนุมคนเสื้อแดงในช่วงเมษายนปี 52 และ 53 ได้มีการเปลี่ยน ผบ.กองพล โดยโยก พล.ต.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผบ.กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) กลับเข้าเมืองนั่งเป็น ผบ.กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) เป็นเด็กสายตรง พล.อ.ดาว์พงษ์ ขณะที่ พ.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.2 รอ. ขึ้นเป็น ผบ.พล.ร.2 รอ.ส่วนทาง พล.ต.ภาณุวัชร นาควงษม์ ผบ.มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11) ขยับเป็น ผบ.กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) ซึ่งทั้งสองคนถือเป็นทหารสาย “บูรพาพยัคฆ์”
       
       กองทัพเรือ (ทร.) ถือเป็นประวัติศาสตร์ของ ทร.ที่ตำแหน่ง 5 ฉลามเกษียณอายุราชการพร้อมกันหมด ทำให้มีการขยับตำแหน่งระดับหัวครั้งใหญ่ ส่งผลให้นายทหารจาก ตท.13 ขึ้นเป็น 5 ฉลาม ทร.เกือบทั้งหมด โดยที่ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ (ตท.13) ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. ที่ได้รับแรงสนับสนุนจาก พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ให้ขึ้นเป็น ผบ.ทร. เพื่อสานต่อโครงการเรือดำน้ำที่ยังไม่สำเร็จ ซึ่งถือเป็นแคนดิเดทที่มีข่าวได้ตำแหน่ง ผบ.ทร.แบบนอนมากว่า 2 เดือนเลยทีเดียว
       
       ขณะที่ พล.ร.อ. วีรพล กิจสมบัติ (ตท.11) หน.คณะฝสธ.ประจำ ผบ. เป็นรองผบ.ทร. พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ (ตท.13) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. หัวหน้าโครงการเรือดำน้ำมือสองเยอรมนีขึ้นเป็น เสธ.ทร. ส่วน พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผู้ทรงวุฒิพิเศษ ทร. (ตท.12) ขึ้นเป็น ประธานคณะที่ปรึกษา ทร.พล.ร.อ. ส่วนทาง พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง (ตท.13) ผู้ทรงวุฒิพิเศษ ทร. (ขึ้นเป็น ผช.ผบ.ทร. ขณะที่ พล.ร.ท.พลวัฒน์ สิโรดม รอง เสธ.ทร. (ตท.13) ขึ้นเป็น ผช.ผบ.ทร. และ พล.ร.ท.เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเอก) พี่ชายคุณหญิงพจมาน ชินวัตร จากที่โผเดิมเคยมีข่าวว่าจะไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
       
       กองทัพอากาศ (ทอ.) พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง (ตท.12) ผช.ผบ.ทอ. เป็น รอง ผบ.ทอ. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง (ตท.13) เสธ.ทอ. เป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท.วินัย เปล่งวิทยา (ตท.12) ผบ.ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) เป็น ผช.ผบ.ทอ. และ พล.อ.ท.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ (ตท.13) รองเสธ.ทอ. เป็น เสธ.ทอ

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“คำนูณ” เผยพรุ่งนี้พิจารณาองค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ - ชี้การเคลื่อนไหวถอดถอน “ปู” แค่แสดงจุดยืน
มทภ.4 ชี้พูโลขอปล่อยนักโทษ “ปัตตานี-ยะลา” ทำไม่ได้ เหตุคดีอาญาฆ่า-ทำร้ายคน
ผช.รมต.มะกันเยือนไทย เยี่ยม “บิ๊กเจี๊ยบ” ไร้คิวคารวะ “บิ๊กตู่” ฝากแจงโรดแมป-แก้ค้ามนุษย์
“อ๋อย” เดือด! ซัด สนช.ถอดถอน “ปู” หวังกำจัดตระกูลชินวัตร แต่รีบออกตัวปัดปลุกระดมม็อบแดง
“นิพิฏฐ์” ปัด ปชป.ซ้ำเติม “ยิ่งลักษณ์” แนะ คสช.สั่งห้ามไปนอกแค่หลักการ
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 27 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
ความคิดเห็นที่ 8 +68 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ระบบทหารเขาถืออวุโส รุ่นพี่ รุ่นน้อง มีเอกภาพมากขนาดจัดโผ การเมืองก็ยังไม่กล้าแตะมาก..... ต่างจากระบบของตำรวจ น้องเคารพพี่สักพัก ก็เปลี่ยนเป็นพี่เคารพน้องแล้ว จริงไหม พวกนายร้อยตำรวจทีจบจากสามพราน...เรียนเก่งไม่มีความหมาย หากเลียไม่เก่ง
ระบบราชการไทย
ความคิดเห็นที่ 1 +32 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รอพล.อ.ดาว์พงษ์ เป็นผบ.ทบ.
พอดูได้
ความคิดเห็นที่ 6 +20 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยุทธศักดิ์ ก็คือหุ่นเชิดของทักษิณรู้ตัวหรือเปล่า
เป็นนายทหารแต่ไร้ศักศรี จะยู่ไปทำไม
คนความรู้น้อย
ความคิดเห็นที่ 5 +15 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"ยุทธศักดิ์"หัก"ผบ.เหล่าทัพ"ดัน"วิทวัส"นั่งปลัดกห.

นี่ คือตัวละครทั้งคู่ที่ใช้วัดกำลังภายในของ รัฐมนตรีกลาโหม และเหล่าทัพ ท่านซ้ายมือเป็นเด็กของ รัฐมนตรีกลาโหม ขวามือเป็นของเหล่าทัพ
ใครจะมีชัยในยกนี้ต้องรอดูผลงานครับพี่น้อง
ผู้สื่อข่าวถามถึงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีปัญหา พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า “ผมเคยบอกแล้วว่า ผมจะเสนอ พล.อ.วิทวัส ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะต้องสำเร็จตามที่ผมได้ตั้งใจไว้ ถ้าหากยังมีปัญหาก็คงจะต้องลองกันสักตั้ง มาลองน้ำหนักหมัดกันว่าหมัดใครจะหนักกว่ากัน เห็นผมยิ้มๆ แบบนี้ ผมก็หมัดหนักเหมือนกัน”

หมัดหนักแต่ถ้าต่อยไม่ถูกก็ไร้ความหมายนะครับพี่น้อง
ลอกข่าวเก่ามา...
ความคิดเห็นที่ 4 +11 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตู่แค้นตู่ เดี๋ยวคงเจอกันอีกรอบ
ตู่
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015