กรมทรัพยากรน้ำ ทำแผนบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก

โดย MGR Online   
26 พฤษภาคม 2554 18:41 น.
        จันทบุรี -สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
       
       วันนี้ (26 พ.ค. ) ที่ห้องประชุม 3 โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี ว่าที่เรือตรี สมศักดิ์ ทองลิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรน้ำ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ทั้งนี้ เพื่อทบทวนสถานการณ์ประเด็นปัญหา กลยุทธ์ และมาตรการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งภาคตะวันออก โดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก อนุกรรมการระดับจังหวัด 4 จังหวัด อนุกรรมการด้านวิชาการ คณะทำงานยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 เข้าร่วมการประชุม
       
       ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2553 กรมทรัพยากรน้ำ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำได้ดำเนินการ จัดทำกรอบแผนการบริหารจัดการพัฒนา ลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ปี 2554-2559 ของลุ่มน้ำชายฝั่งภาคตะวันออก พร้อมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 แล้วเสร็จ ดังนั้นในปี 2554 กรมทรัพยากรน้ำกำหนดให้นำแผนบริหารจัดการพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ปี 2554-2559 มาทบทวนกรอบแนวทางเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2555
       
       สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการขึ้น เพื่อทบทวนประเด็นปัญหาสถานการณ์ กลยุทธ์/มาตรการ แผนการบริหารจัดการพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ เพื่อให้องค์กรลุ่มน้ำระดับต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2555 ต่อไป
       
       ว่าที่เรือตรี สมศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อทบทวนสถานการณ์ประเด็นปัญหา กลยุทธ์และมาตรการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งภาคตะวันออก ให้องค์กรลุ่มน้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในพื้นที่ และเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนงานโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำและลุ่มน้ำสาขา
       
       นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ อำเภอโป่งน้ำร้อน และ อำเภอสอยดาว ซึ่งยังคงประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ทุกปี เนื่องจากทั้ง 2 อำเภอ ยังไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน ทำให้น้ำไม่เพียงพอที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน ที่มีการเพาะปลูกลำไยส่งออกตลาดต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคด้วย ซึ่งเหล่านี้ทางกรมทรัพยากรน้ำภาคที่ 6 จึงได้มีการจัดประชุมองค์กรลุ่มน้ำภาคตะวันออกขึ้น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับทั้ง 2 อำเภอนี้ได้มีนำใช้ในช่วงฤดูแล้งต่อไปในอนาคต

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016