คู่มือการจูนช่อง ASTV ของกล่องรุ่นต่างๆ

โดย MGR Online   
4 พฤศจิกายน 2554 13:46 น.
คู่มือการจูนช่อง ASTV ของกล่องรุ่นต่างๆ
        การแก้ไขความถี่ช่อง ASTV
       
       Frequency = 11635
       Symbol rate = 27500
       Polarity = H แกนนอน
       Video PID = 1553
       Audio PID = 1554
       PCR PID = 1553 หรือ 2324**

       
       
เครื่องระบบ OTA
1. Receiver PSI O2 N
2. Receiver DTV
3. Receiver IPM801, PVR,CLEAR
รับชมได้เลย ไม่มีปัญหาจากเหตุการณ์นี้
RECEIVER S-STAR
SR-1, SR-2, SR-3, SR-5, SR-ECO
1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กดปุ่ม Menu ใส่รหัส 1234
3. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Transponder Setting กด Ok
4. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Edit Transponder กด Ok
5. แถบสีอยู่ที่ช่อง กด Ok
6. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Down Frequency ใส่ตัวเลข 11635
7. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Polarity เลือก H
8. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Ok กด Ok
9. กดปุ่ม Exit 3 ครั้ง เพื่อออกจากเมนู
***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่าความถี่ และ แนวการรับ***
RECEIVER S-3, S-5, S-7, MTEX1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กดปุ่มสีเหลืองที่รีโมท จะปรากฏหน้าต่าง เปลี่ยนค่าช่อง
3. เลื่อนลงมาที่ ความถี่ขาลง ใส่ตัวเลข 11635
4. เลื่อนลงมาที่ แนวการรับ กดปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา เลือกเป็น H
5. กดปุ่ม Ok ที่รีโมท เพื่อบันทึก
6. แถบสีอยู่ที่ ตกลง กดปุ่ม Ok อีกครั้ง
***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่าความถี่ และ แนวการรับ***
DYNASAT MINI,
INFOSAT BOX 3, 4,
IDEASAT TOP-TEN
1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กดปุ่ม Ok ที่รีโมท
3. กดปุ่มเลข 4 ที่รีโมท แล้วกดใส่รหัส 8888 หรือ 0000
4. ใส่ค่าความถี่ใหม่ ใส่ตัวเลข 11635
5. กดเลื่อนแถบสีมาที่ แนวการรับสัญญาณ กดลูกศรซ้าย-ขวา ที่รีโมต เลือก แนวนอน (H)
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
6. กดเลื่อนแถบสีมาที่ บันทึก กด Ok ที่รีโมต
7. กด Exit ที่รีโมท เพื่อออกจากเมนู
***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่า Frequency และ Polarity***
RECEIVER M-SATTEL ONE-1,
DBY LEO-809, LEO-705 .. ทุกรุ่น, MASTERSAT MfixII
1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กดปุ่ม Menu ที่รีโมท
3. เลื่อนแถบสีมาที่ การติดตั้งรายการ กด Ok
4. ใส่รหัส 0000 หรือ 8888
5. เลื่อนแถบสีมาที่ ปรับแต่งช่องรายการ กด Ok
6. เลื่อนแถบสีมาที่ ความถี่ขาลง ใส่ตัวเลข 11635
7. เลื่อนแถบสีมาที่ แนวการรับ กดลูกศรขวา เปลี่ยนเป็น H
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
8. กด Ok ที่รีโมท
9. กด Ok อีกครั้ง เพื่อยืนยัน
***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่าความถี่ และ แนวการรับ***
การจูนช่องกล่อง M5 (สีเงิน)1.เลือกช่องที่ดูไม่ได้ กดเมนู
2.เลื่อนไปที่ช่องเพิ่มใหม่ กด OK
3.เข้าไปเปลี่ยนความถี่ช่องต่างๆ
4. เปลี่ยนขั้วเป็นแนวนอน
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
5.เข้าค้นหารายการแล้วกด OK
6.กด exit
( กรณีใช้กล่องรุ่น M5B กล่องสีดำ ให้เปลี่ยนขั้วเป็นแนวนอน)
การจูนช่องกล่อง M91.เลือกดาวเทียม
2.กดเมนู ใส่รหัส 88888
3.เลื่อนลงมาที่ TP กด OK
4.เลื่อนคำว่า แก้ไข Transponder  กด OK
5.เปลี่ยนค่า TP กด OK
6.เลื่อน Symbol Rate เปลี่ยนค่า กด OK
7.เปลี่ยนขั้วเป็น แนวนอน
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
8. เลื่อนลงมาคำว่าตกลง แล้วกด OK
การจูนช่องกล่อง M21.เลือกดาวเทียม แล้วเลื่อนช่องที่ดูไม่ได้
2.กดเมนู 8888 แล้วไปที่ Channel
3.เลื่อนคำว่า Add Channel แล้วกด OK
4.ใส่ค่าความถี่และ Symbol Rate
5.เปลี่ยนขั้วเป็น H แล้วไปที่ ค้นหา กด OK
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
6. ทำอย่างนี้ (ข้อ 1- ข้อ 5 ) ไปทุกช่องที่ไม่มีสัญญาณ
M-4 (NEOTION  MPEG4)1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กดปุ่ม เมนู ที่รีโมท และ กดปุ่มเลข 3 ที่รีโมท  
3. กดลูกศรเลื่อนลงมาที่คำว่า ค้นหารายการ กด OK  
4. กดปุ่มสีแดง เลื่อนลูกศรลง ใส่ค่าความถี่ใหม่ ช่อง ASTV ใส่ตัวเลข 11635
5. กดปุ่มลูกศร เลื่อนลงมาหาดาวเทียม
6. กดลูกศร ขวา เปลี่ยนให้เป็นหาตามค่า TP กด OK  
7. เมื่อค้นหาเต็ม 100% แถบสีน้ำเงิน กด OK กดออกจากเมนู  
***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่า Frequency และ Polarity***  
Dynasat Number 1 (กล่องสีเงิน)1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กดปุ่ม Menu ใส่รหัส 8888 
3. กดลูกศรขวา 1 ครั้ง เลือก add program กด OK 
4. ลงมาที่ freq.(TP frequncy ) ใส่ค่าความถี่ใหม่ ใส่ตัวเลข 11635
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
5. กด EXIT
Infosat Tigerbox1. กดเมนู เลื่อนลงมาที่การตั้งค่าดาวเทียม   
2. เลื่อนลงมาที่แก้ไข  TP กด OK ลงมาที่แก้ไข TP อีกครั้งแล้วกด OK 
3. เลื่อนหาช่องที่จะเปลี่ยน เลือกช่อง ASTV แล้วกด OK 
4. ใส่ค่าความถี่ใหม่ ของช่อง ASTV ใส่ตัวเลข 11635
เปลี่ยน Video PID, Audio PID, PCR PID ตามข้อมูลด้านบน
5. ลงมาที่ ตกลง กด OK แล้วกด EXIT 
Topfield1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ
2. กด MENU  
3. ลงมาที่ 004 การติดตั้ง กด OK 
4. ใส่ค่าความถี่ใหม่ ช่อง ASTV ใส่ตัวเลข 11635
กด EXIT

       
       **หรือ เรียกช่างไปบริการได้ที่เบอร์ 0-2910-6338 (มีค่าบริการ)
       
       ***ท่านลูกค้าที่สะดวกนำกล่องรับสัญญาณมาจูนเอง สามารถนำมารับบริการได้ที่บริษัทจานดาวเทียมASTV
       ซอยข้างโลตัสเตาปูน ประชาชื่นซอย2 แยก5 ค่าบริการกล่องละ 100 บาท


จำนวนคนโหวต 177 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 121 คน
69 %
ไม่เห็นด้วย 56 คน
31 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016