เพลงที่เกี่ยวกับความรัก(18):สุริยาลับฟ้า

โดย คีตา พญาไท   
16 มิถุนายน 2554 17:15 น.
        เพลงสัญญาที่เธอลืม
       คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล/ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

       ค่ำคืนฝืนใจ สุดแสนอาลัยอกเอ๋ย
       รักเราล่วงเลย รักก่อนนั้นเคยสัญญา
       ดวงใจเคยมั่นกันมา กลับชอกช้ำน้ำตา
       สัญญานั้นเหลือแต่เงา
       
       ก่อนเคยสาบาน จะรักกันนานเรื่อยไป
       สัญญาที่ให้ เขียนด้วยหัวใจของเรา
       ทนกลืนสะอื้น มึนเมา
       ช่างไม่นึกถึงเรา น้อยหรือให้เศร้าฤทัย
       
       โอ้ความรักร้างรา คำมั่นกลายเป็นน้ำตา
       ไหลหลั่งลงมา จากใจ
       ดังมีด กรีดเฉือนทรวงใน
       รักห่างร้างราอาลัย รอยจูบลูบไล้ละเมอ
       
       คร่ำครวญน้ำคำ รอยรักระกำยิ่งนัก
       เสียดายคนรัก หัวอกฉันหักเพราะเธอ
       ยังจำคำพร่ำบำเรอ เฝ้าแต่นึกถึงเธอ
       ทุกวัน ฉันเหม่ออาวรณ์

       
        เพลงนี้ เป็นเพลงเอกที่สร้างชื่อให้กับ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี อีกเพลงหนึ่ง ที่มีความไพเราะ ได้รับความนิยมเป็นอมตะเรื่อยมา
       
        ครูแก้ว อัจฉริยะกุล เลือกใช้คำ ที่ มี ความหมาย และเป็น สัมผัสคำ หรือ อักษร เอาไว้ตลอดทั้งเพลง คือ ค่ำคืน / สุดแสน / อา (ลัย) อกเอ๋ย / รักเราล่วงเลยรัก (ก่อน) / ชอกช้ำ / มึนเมา / (ความ) รัก ร้างรา / ไหลหลั่ง ลง ( มา) / จากใจ / รัก (ห่าง) ร้างรา (อา) ลัย รอย (จูบ) ลูบไล้ ละ (เมอ) / คร่ำครวญ / รอยรัก ระ(กำ)
       
        ส่วนคำที่มี ความหมาย ถึงอาการ โศกเศร้า อาลัย อาวรณ์ จากคนรักที่ไม่รักษา หรือ ลืม (คำมั่น) สัญญา ที่เคยให้ไว้ นั้น ครูแก้ว อัจฉริยะกุล เลือกใช้คำได้อย่างเหมาะสม คือ ฝืนใจ / อาลัย / ชอกช้ำ / น้ำตา / ทนกลืน / สะอื้น / มึนเมา / เศร้าฤทัย / ร้างรา / มีดกรีดเฉือน / รักห่าง / ร้างรา / คร่ำครวญ / ระกำ / เสียดาย / (หัว) อก (ฉัน) หัก / นึกถึง / ฉันเหม่อ / อาวรณ์
       
        ส่วน วรรคทอง ของ เพลงสัญญาที่เธอลืม เพลงนี้ ก็คือ ดังมีด กรีดเฉือน ทรวงใน รัก ห่าง ร้าง รา อา ลัย รอย จูบ ลูบ ไล้ ละ เมอ นี่ สุดยอดจริงๆ
        ...
       เพลงสุดที่รัก
       คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

       สุดที่รักเอย สุดเฉลยคำพร่ำ
       พร่ำเพียงสามคำ อยากกล่าวซ้ำพร่ำว่า
       พี่ฝากรักตรึง
       พี่คิดถึงเพ้อรำพึงถึงหน้า
       
       พี่นอนฝันเห็นเธอมา
       ตื่นลืมตา ยังติดตา ทุกคืนวัน
       ความฝันยังติดตาอาลัย
       เหมือนรอยพิมพ์ใจรักผูกพัน
       
       น้อยใจรักนั้น
       ไม่แลเห็นกันหมายมั่นอยู่หลายปี
       พี่ฝันถึงเธอเสมอ
       คิดว่าเธอคงจะฝันถึงพี่

       
        ครูแก้ว อัจฉริยะกุล เปิดตัวและปิดท้าย บทเพลง เพลงสุดที่รัก นี้ ด้วยคำว่า สุดที่รัก ได้อย่างเก๋ไก๋
       สุดที่รัก เอย สุดเฉลยคำพร่ำ... ... ให้เธอฝันดี สุดที่รัก เอย
       
        ส่วนคำว่า คำพร่ำ นั้น ครูแก้ว อัจฉริยะกุล สลับคำ กลายเป็น คำพร่ำ แล้วเติม คำว่า พร่ำว่า ได้อย่างสุดยอด “สุดที่รักเอย สุดเฉลย คำพร่ำ ร่ำคำ น้ำคำ อยากกล่าวซ้ำ พร่ำว่า...”
       
        นอกจากนี้ ยังเอาคำว่า ฝัน มาใช้ ในเนื้อหาของ เพลงสุดที่รัก ถึง ๖ คำด้วยอีกเช่นกัน คือ
       นอนฝัน / ความฝัน / พี่ฝัน / จะฝันถึง / เมื่อฝัน / ฝันดี
       
        ส่วนคำว่า พี่ นั้น มีอยู่ ๕ คำ คือ พี่ ฝากรักตรึง / พี่ คิดถึง / พี่ นอนฝัน / พี่ ฝัน / ฝันถึง พี่
       เพื่อเป็นการตอกย้ำว่า มี ความรัก ความคิดถึง และ ฝันถึง เธอ ผู้เป็น สุดที่รัก ตามชื่อเพลง จริงๆ
        ...
       เพลงสุริยาลับฟ้า
       คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล/ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

       แสงสุริยา จวนจากฟ้า นภาแสงอ่อน
       เกือบสิ้นทิพากร แดดอ่อน เห็นเงารำไร
       โอคู่ใจ รักเอย คิดถึงคู่เชย เคยฝักใฝ่
       ยอดดวงใจ พลัดพรากจากไป หายชื่น
       
       คร่ำครวญถึงชู้ชม จนระทม ขมขื่น
       สายัณห์เคยชื่น เกือบค่ำคืน ไม่เห็นใคร
       โธ่ เอ๋ย สายัณห์เราเคย เคียงใกล้
       จำหวนไห้ ยอดดวงใจ ห่างหายชิดชู
       
       แหงนมองนภา เห็นปักษา บินมาเป็นคู่
       ได้ยินเสียงมันคู ต่างกู่ถามกัน โดยเดียว
       นกกลับบิน เฉยเมย เหินลมลาเลย ให้เปล่าเปลี่ยว
       สุดแลเหลียว ทิ้งให้อยู่เดียว หมองไหม้
       
       โอ้ลมโบก พลิ้วมา พารักมาหรือไร
       สายลมเลยไป ปล่อยให้ใจ จากสัมพันธ์
       แดดรอน หัวใจก็ รอนตามกัน
       ใจไหวหวั่น เมื่อตะวัน จากฉันลับไป

       
        ครูแก้ว อัจฉริยะกุล เลือกใช้คำ ที่มี ความไพเราะ มี ความหมาย ใน เพลงสุริยาลับฟ้า เอาไว้ในแต่ละวรรคตลอดทั้งเพลง เช่น จวนจาก / รำไร / คู่ใจ คู่เชย / ฝักใฝ่ / พลัดพราก / คร่ำครวญ / ชู้ชม / ขมขื่น / ค่ำคืน / เคยเคียง / หวนไห้ / ห่างหาย / ชิดชู / เป็น ปัก (ษา บิน มา) เป็น (คู่) / (ต่าง) กู่ (ถาม) กัน / โดยเดียว / (เหิน) ลมลาเลย / เปล่าเปลี่ยว / แลเหลียว / หมองไหม้ / พลิ้ว มา พา ( รัก ) มา / หรือไร / (สาย) ลมเลย (ไป) / ไปปล่อย / ใจจาก / (แดด ) รอน (หัวใจ ก็) รอน (ตามกัน) / (ใจ) ไหวหวั่น
       
        นอกจากนี้ ครูแก้ว อัจฉริยะกุล ยังสามารถ แบ่งคำ ในวรรคแรกของเพลงแต่ละท่อน เพื่อเว้นจังหวะในการร้อง ตามทำนองและโน้ต ทำให้น่าฟัง เพิ่มขึ้น โดยที่ ความหมาย ไม่ได้แปรเปลี่ยนไปจากเดิม คือคำว่า แสงสุริยา / คร่ำครวญ / ชู้ชม / แหงน มองนภา / โอ้ลมโบก พลิ้วมา
       
        แสง...สุริยา จวนจากฟ้า นภาแสงอ่อน
        คร่ำ...ครวญ ถึง ชู้...ชม จนระทม ขมขื่น
        แหงน...มองนภา เห็นปักษา บินมาเป็นคู่
        โอ้...ลมโบก พลิ้วมา พารักมา หรือไร
(อ่านต่อสัปดาห์หน้า)

จำนวนคนโหวต 6 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 6 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016