หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Celeb Online | lifestyle & travel | art eye view
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิด หอจดหมายเหตุ และ หออัครศิลปิน
MGR Online
18 พฤษภาคม 2553 15:47 น.
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิด หอจดหมายเหตุ และ หออัครศิลปิน
        เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิด “หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” และ “หออัครศิลปิน” ณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการจังหวัดปทุมธานี ศิลปินแห่งชาติ และประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ
       
       เกี่ยวกับ “หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” กรมศิลปากร ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช พ.ศ.2539 เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมเก็บรักษาเอกสารสำคัญของชาติ และให้บริการศึกษาค้นคว้า วิจัยเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นสิ่งอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ
       
       ชื่อของหอจดหมายเหตุฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2540 การก่อสร้างได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตามลำดับจนแล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ.2552
       
       ลักษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ สมัยรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 75 ไร่ ออกแบบโดย นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร และนายอารักษ์ สังหิตกุล อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เป็นวิศวกรโครงสร้าง โดยกำหนดเป็นกลุ่มอาคาร 4 ส่วน มีทางเชื่อมและลานอเนกประสงค์ รวมพื้นที่ 23,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารเก็บเอกสาร อาคารให้บริการศึกษาค้นคว้า และอาคารจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
       


สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิด หอจดหมายเหตุ และ หออัครศิลปิน
       

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิด หอจดหมายเหตุ และ หออัครศิลปิน
        สำหรับ “หออัครศิลปิน” สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2539 เช่นกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น “อัครศิลปิน” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ ตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และข้อความหออัครศิลปินประดิษฐานไว้ที่หน้าบันอาคาร รวมทั้งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ และพระราชลัญจกร ประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 จำลอง มาประดิษฐานในบุษบกจัดแสดงภายในห้องอัครศิลปินแห่งนี้ด้วย
       
       และยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาตให้กระทรวงวัฒนธรรม ถวายพระราชสมัญญาว่า “วิศิษฏศิลปิน” รวมถึงการจัดแสดงประวัติและผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติ จำนวน 203 คน
       
       หออัครศิลปิน จึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อปลูกฝังให้มีความชื่นชมและความภาคภูมิใจ ในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพขององค์ “อัครศิลปิน” และ “วิศิษฏศิลปิน” ผู้ทรงมีคุณูปการอเนกอนันต์แก่ประเทศและปวงชนชาวไทย รวมทั้งเเป็นแหล่งศึกษาผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านด้วย
       
       ระหว่างนี้ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไปชมนิทรรศการผลงานฝีพระหัตถ์ “อัครศิลปิน” ,นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “วิศิษฏศิลปิน” และนิทรรศการผลงานศิลปินแห่งชาติ ที่จัดแสดงด้วยระบบเทคนิค วีดิทัศน์ ระบบมัลตีมีเดียที่ทันสมัยที่สุด
       
       
ณ หออัครศิลปิน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 16.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) สอบถาม โทร. 0-2986 -5020 -4
       


สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิด หอจดหมายเหตุ และ หออัครศิลปิน
       

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิด หอจดหมายเหตุ และ หออัครศิลปิน
       

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิด หอจดหมายเหตุ และ หออัครศิลปิน
       

 
SEARCH ::
 
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ข่าวล่าสุดในหมวด
“กระจกส่องให้เห็นถึงสิ่งที่คนไทยได้เลือกสะสม” ภาพถ่ายจากมุมสัมผัสภูมิทัศน์อันเงียบเหงาของ “ดาว วาสิกศิริ” จากภาพถ่ายสู่ภาพวาด “ออมราน ดัดนีช” เด็กชายชาวซีเรีย วัย 5 ขวบ ที่สะเทือนใจคนทั่วโลก “แข็งกร้าว” และ “อ่อนโยน” สองขั้วของมนุษย์ในผลงาน “ตะวัน วัตุยา” และ “ศิริกุล ปัตตะโชติ” บนเกาะแมนฮัตตัน “ผีเสื้อที่สวยงามที่สุดของโลก” ผลงานศิลปินสีน้ำ “พัชราพรรณ จันทร์เทพย์” โบยบินบนกล่องกระดาษทิชชู
จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 

CELEB ONLINE : Event | Gossip | World Celeb | Interview | Hot Topic | Mangmouth FASHION & BEAUTY : Fashion | Shopping | Tips & How To | Beauty Trend | Hair Alert | Fashion Guru | Beauty Guru | Celeb Look LIFESTYLE & TRAVEL : Dining Out | Travel | Check-in | Book | Home | Art Eye View ADVICE : Flirt | Consultant | Horo | Privacy Policy
CELEB ONLINE ASTV MANAGER CONTACT US