หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Campus | เรื่องริม ม.
 

ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
25 มกราคม 2556 10:23 น.
มฟล.จัดงานครบรอบ 5 ปี AVIATION’มุ่งหน้าผลิตกำลังคนป้อนภาคธุรกิจการบิน เคี่ยวบัณฑิตให้เก่งรอบด้าน -พร้อมทำงานทันที คล่องภาษาอังกฤษ-จีนรับอาเซียน
       
       รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)เปิดเผยว่า เนื่องจากธุรกิจสายการบินมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากตัวเลขของภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งผ่านสายการบินต่างๆเพิ่มสูงขึ้น การเปิดสายการบินเพิ่มมากขึ้น ตัวเลขการสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารของแต่ละสายการบินเพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน ยิ่งทำให้อุตสาหกรรมการบินทวีความสำคัญมากขึ้น
       
       “มฟล.เล็งเห็นความต้องการกำลังคนดังกล่าว หลังจากเปิดสอนในหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน(งานบริการการบิน)ในปี 2551 แล้วจึงขยายเพิ่มอีก 2 หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน) และการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) ในปี 2555 เพื่อให้ครอบคลุมทุกบริการ อาทิ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน โดยได้รับความร่วมมือสายการบินต่างๆ อย่างบริษัทการบินไทยทั้งการส่งบุคลากรที่มากประสบการณ์ ดูแลการสอนด้านการบริการผู้โดยสาร พร้อมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน, บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ในการฝึกปฏิบัติการทางการบินและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการบินอย่าง Massey University จากนิวซีแลนด์ ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสต์ให้คำปรึกษาในหลักสูตรธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินอีกด้วย”
       

       รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อว่า ขณะนี้AVIATION ของ มฟล.ทยอยส่งบัณฑิตเข้าไปเสริมกำลังในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการบินแล้ว โดยเป็นบัณฑิตที่มีจุดแข็งทั้งความรอบรู้ในงานธุรกิจการบินและความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ รวมไปถึงมีความอดทนทำงานให้สำเร็จตามที่ได้รับการหล่อหลอมจากผ่านการเรียนการสอน "จากนี้มฟล.ยังเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรด้านธุรกิจการบินให้เข้มข้นมากขึ้นทั้งในส่วนวิชาชีพและทักษะด้านภาษา ที่มีการเพิ่มการสอนภาษาที่ 3 เป็นภาษาจีนให้นักศึกษาได้เรียนทั้งภาษาจีนขั้นพื้นฐานและภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบินเพื่อรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของภาคธุรกิจการบินต่อไป"
       
       ด้านศิษย์เก่า บัณฑิตรุ่น 1 หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน มฟล.อย่าง “นายเชษฐบุตร ไชยลังกา” ปัจจุบันทำงานในส่วนเลขาหัวหน้าส่วนงานฝึกอบรมนักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไทยสมายล์(XF-X) เปิดเผยว่า หลังจากเรียนจบมีงานทำทันที และสามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี “จากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้นำมาใช้ในการทำงาน สามารถเรียนรู้งานได้เร็วและมีความโดดเด่นในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ที่สำคัญ มีความเข้าใจความแตกต่างของของผู้คนหลายเชื้อชาติ”
       
       เช่นเดียวกับ “นางสาวณัฐรินทร์ อินต๊ะผัด” บัณฑิตรุ่น 1 หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Lufthansa Services(Thailand)Ltd.ตำแหน่ง Passenger Service Agent ฝ่าย(Personal Assistant) เปิดเผยว่า "ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการพัฒนามาตลอด 4 ปี ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสิ่งที่ทำให้ก้าวสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันได้ไม่ยาก ที่สำคัญคือมีความรอบรู้ในงานด้านการบิน ทั้งภาคพื้นและบนเครื่องบิน จากการเรียนในหลักสูตรธุรกิจการบิน ที่ยึดแนวทางการเรียนสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซักถามได้อย่างจุใจ และลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นทักษะในการทำงาน รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจการบินสาขาต่างๆ เข้ามาดูแลเรื่องการสอน และให้คำแนะนำอยู่เสมอ"


     
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
นักศึกษา“หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” เตรียมพร้อมฉลอง 5 ปี
     
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ พูดคุยกับผู้ใหญ่ในวงการนักบินตัวจริง ขบวนแห่ตราสัญลักษณ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน
     
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) เปิดตัวหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินอย่างเป็นทางการ
     
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
นักบินจากโีรงเรียนการบินกรุงเทพ รุ่นพี่ดูแล(ว่าที่) รุ่นน้อง ขณะเข้าร่วมงาน ชุดเครื่องแบบที่นักศึกษาสุดปลื้ม
     
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
     
ข่าวล่าสุด ในหมวด
“ประหยัดตัง แถมประทับใจ” ไอเดียทำของแฮนด์เมดให้คุณพ่อคนเก่ง
เปิดใจนักศึกษาล่าฝัน (ว่าที่)ผู้ประกาศข่าวหน้าใสในอนาคต!
10 ร้านกาแฟ 24 ชม.น่านั่งชิล ติวหนังสือ
พร้อมลุย!! สาธิตจุฬาฯ เจ้าภาพสาธิตสามัคคี “จามจุรีเกมส์” ครั้งที่ 39
ไม่มาไม่ได้แล้ว!! ท่องงานลอยกระทง 9 มหา'ลัยดัง
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 13 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 11 คน
85 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
15 %
ความคิดเห็นที่ 6 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นแอร์ไม่ยากเลยคุณน้อง หากใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องทุกทักษะ ตามมาด้วยอึกสักภาษาเป็นของแถมนอกเหนือไทย เช่น ญี่ปุ่น อารบิก หรือ ฝรั่งเศส

แค่นี้ก็ได้เปรียบเกิน 70% แล้ว ที่เหลือแต่งเติมได้ค่ะ ไม่ต้องกลัวเพราะที่สมัครส่วนใหญ่บกพร่องภาษากัน สวยก็ได้แค่สมัครนั่นแหละ

เก่งเสียอย่างเชิดหน้าไปสัมภาษณ์ได้เลย ไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัว นี่คือวิธีการที่ดิฉันเคยนำมาใช้และได้ผล
in-flight service manager
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์เลย แต่ละคน..อีกอย่างคิดว่าถ้าตัวเด็กฯดีจริงๆ มีคุณภาพจริงๆก็คงไม่อยากที่จะได้ทำงานถึงแม้จะมีคู่แข่งเยอะแยะก็ตาม พูดเลยว่าไม่ยากถ้าคุณสมบัติเหมาะสม.. แต่ถ้าหากคุณสมบัติไม่ถึง ถึงให้แต่งสวยแค่ไหน ไปฝึกงานใส่สูตรเกล้าผมจัดเต็มตลอดเวลาแต่ความรู้น้อยนิดหรือมีความคิดที่ใจแคบแบบคอมเม้นต์ก่อนๆก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันคะเพราะหนทางของคุณมันคงจะลำบาก... สมัยนี้สวยอยากเดียวไม่ได้ต้องมีสมองและที่สำคัญมีความคิดที่ดีด้วย
TG
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
งานด้านธรุกิจการบินมีเยอะ เรียนไปก็ไม่เสียหายหรอกค่ะ เห็นว่าทีนี่เค้าไม่ได้สอนด้านบริการอย่างเดียวนะค่ะ
Kift
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014