หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Campus | เรื่องริม ม.
 

ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
25 มกราคม 2556 10:23 น.
มฟล.จัดงานครบรอบ 5 ปี AVIATION’มุ่งหน้าผลิตกำลังคนป้อนภาคธุรกิจการบิน เคี่ยวบัณฑิตให้เก่งรอบด้าน -พร้อมทำงานทันที คล่องภาษาอังกฤษ-จีนรับอาเซียน
       
       รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)เปิดเผยว่า เนื่องจากธุรกิจสายการบินมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากตัวเลขของภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งผ่านสายการบินต่างๆเพิ่มสูงขึ้น การเปิดสายการบินเพิ่มมากขึ้น ตัวเลขการสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารของแต่ละสายการบินเพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน ยิ่งทำให้อุตสาหกรรมการบินทวีความสำคัญมากขึ้น
       
       “มฟล.เล็งเห็นความต้องการกำลังคนดังกล่าว หลังจากเปิดสอนในหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน(งานบริการการบิน)ในปี 2551 แล้วจึงขยายเพิ่มอีก 2 หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน) และการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) ในปี 2555 เพื่อให้ครอบคลุมทุกบริการ อาทิ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน โดยได้รับความร่วมมือสายการบินต่างๆ อย่างบริษัทการบินไทยทั้งการส่งบุคลากรที่มากประสบการณ์ ดูแลการสอนด้านการบริการผู้โดยสาร พร้อมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน, บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ในการฝึกปฏิบัติการทางการบินและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการบินอย่าง Massey University จากนิวซีแลนด์ ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสต์ให้คำปรึกษาในหลักสูตรธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินอีกด้วย”
       

       รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อว่า ขณะนี้AVIATION ของ มฟล.ทยอยส่งบัณฑิตเข้าไปเสริมกำลังในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการบินแล้ว โดยเป็นบัณฑิตที่มีจุดแข็งทั้งความรอบรู้ในงานธุรกิจการบินและความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ รวมไปถึงมีความอดทนทำงานให้สำเร็จตามที่ได้รับการหล่อหลอมจากผ่านการเรียนการสอน "จากนี้มฟล.ยังเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรด้านธุรกิจการบินให้เข้มข้นมากขึ้นทั้งในส่วนวิชาชีพและทักษะด้านภาษา ที่มีการเพิ่มการสอนภาษาที่ 3 เป็นภาษาจีนให้นักศึกษาได้เรียนทั้งภาษาจีนขั้นพื้นฐานและภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบินเพื่อรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของภาคธุรกิจการบินต่อไป"
       
       ด้านศิษย์เก่า บัณฑิตรุ่น 1 หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน มฟล.อย่าง “นายเชษฐบุตร ไชยลังกา” ปัจจุบันทำงานในส่วนเลขาหัวหน้าส่วนงานฝึกอบรมนักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไทยสมายล์(XF-X) เปิดเผยว่า หลังจากเรียนจบมีงานทำทันที และสามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี “จากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้นำมาใช้ในการทำงาน สามารถเรียนรู้งานได้เร็วและมีความโดดเด่นในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ที่สำคัญ มีความเข้าใจความแตกต่างของของผู้คนหลายเชื้อชาติ”
       
       เช่นเดียวกับ “นางสาวณัฐรินทร์ อินต๊ะผัด” บัณฑิตรุ่น 1 หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Lufthansa Services(Thailand)Ltd.ตำแหน่ง Passenger Service Agent ฝ่าย(Personal Assistant) เปิดเผยว่า "ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการพัฒนามาตลอด 4 ปี ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสิ่งที่ทำให้ก้าวสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันได้ไม่ยาก ที่สำคัญคือมีความรอบรู้ในงานด้านการบิน ทั้งภาคพื้นและบนเครื่องบิน จากการเรียนในหลักสูตรธุรกิจการบิน ที่ยึดแนวทางการเรียนสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซักถามได้อย่างจุใจ และลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นทักษะในการทำงาน รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจการบินสาขาต่างๆ เข้ามาดูแลเรื่องการสอน และให้คำแนะนำอยู่เสมอ"


     
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
นักศึกษา“หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” เตรียมพร้อมฉลอง 5 ปี
     
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ พูดคุยกับผู้ใหญ่ในวงการนักบินตัวจริง ขบวนแห่ตราสัญลักษณ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน
     
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) เปิดตัวหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินอย่างเป็นทางการ
     
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
นักบินจากโีรงเรียนการบินกรุงเทพ รุ่นพี่ดูแล(ว่าที่) รุ่นน้อง ขณะเข้าร่วมงาน ชุดเครื่องแบบที่นักศึกษาสุดปลื้ม
     
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
ฉลอง 5 ปี “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน” มฟล.เคี่ยวบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน
     
ข่าวล่าสุด ในหมวด
จุฬาฯ ชี้แจง กรณีนิสิตถูกกรรโชกทรัพย์ เผยไม่เชื่อผู้ก่อเหตุเป็นเด็กอุเทนฯ
เตือนภัยนิสิตจามจุรี! นักซิ่งชิงทรัพย์ระบาด คาดฝีมืออุเทนถวาย!?
หนอนหนังสือเตรียมลุย!! งานบุ๊คแฟร์มหา’ลัย ลดสุดพลัง เอาใจคนอ่าน
10 ตลาดนัดในมหาวิทยาลัย น่าเดิน…ชม ชอป ชิม อิ่มพุงกาง
“ประหยัดตัง แถมประทับใจ” ไอเดียทำของแฮนด์เมดให้คุณพ่อคนเก่ง
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 13 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 11 คน
85 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
15 %
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015